18 aug 2011

Trends Academische Bibliotheken

ls aanvulling op mijn eerder berichtje over de toekomst van de academische bibliotheek hier een kort overzicht van een nieuwsbericht uit College & research Libraties news.
"2010 top ten trends in academic libraries: A review of the current literature" by ACRL Research Planning and Review Committee

1) Academic library collection growth is driven by patron demand and will include new resource types.
Collectievorming gaat van 'justincase'naar 'justintime'. gebruik maken van patron-driven acquisition formaten. Locaal materiaal wordt gedigitaliseerd en toegang tot ful text en tot datasets wordt gemeengoed.
2) Budget challenges will continue and libraries will evolve as a result
Door budget reducties wordt het moeilijker adequaat personeel aan te trekken,toegang tot bronnen te verwerken en innovaties door te voeren.
3) Changes in higher education will require that librarians possess diverse skill sets
Bibliotheekpersoneel moet voortdurend bijgeschoold worden. ook zullen meer niet-bibliotheekgeschoolde medewerkers in het vak intreden
4) Demands for accountability and assessment will increase.
Aan bibliotheken wordt gevraagd de toegevoegde waarde van hun diensten aan te tonen.
5) Digitization of unique library collections will increase and require a larger share of resources
6) Explosive growth of mobile devices and applications will drive new services.
7) Increased collaboration will expand the role of the library within the institution and beyond.
8) Libraries will continue to lead efforts to develop scholarly communication and intellectual property services.
9) Technology will continue to change services and required skills
10) The definition of the library will change as physical space is repurposed and virtual space expands.