30 jul 2007

Openbare bibliotheek

De openbare bibliotheek is ook aan vernieuwing toe. Vorige week ben ik in de nieuwe OB in Amsterdam geweest op het Oosterdokseiland.

Ik was er een beetje huiverig voor omdat de berichten aangaven dat de directeur van OBA zich meer wilde profileren als ‘belevenisbibliotheek’ dan als boekenbibliotheek. Maar gelukkig was daar niets van te merken. Er zijn veel boeken, erg veel boeken. Een zo ruime keuze dat je er helemaal blij van wordt. En fijne zitjes in allerlei soorten en maten. In fauteuiltjes, in leesstoeltjes in ouderwetse leestafels. Het ziet er allemaal erg uitnodigend uit. Mooi ruim opgezet.
In de laatste IP las ik in een interview met de directeur Hans van Velzen dat hij wil dat het een ‘verblijfsbibliotheek’ wordt meer dan een ‘uitleenbibliotheek’ Kijk dat is heel wat anders en al veel meer wat ik denk dat goed is.
In het document over ‘De bibliotheek anders bekeken 2’lees ik ook veel behartigenswaardige zaken over de positie van de bibliotheek. Meteen al aan het begin geven ze de grondpatronen van verandering aan: van schaarste naar overvloed, van consumptie naar co-creatie, van producten naar processen en van voorschrijven naar toerusten.
Het klinkt zeer doordacht, enthousiast en voortvarend en ik de nieuwe OBA voel ik al wat van dat nieuwe elan.

25 jul 2007

WoS oplossingen

De hoofdletters krijg ik uit de titels door ze uit Endnote te exporteren en in een nieuwe databank te importeren. In het importfilter van ‘ Endnote import’ heb ik dan bij FIELD Editing ‘ Sentence’ ingevuld. Dan is alles klein.
*
Een ander probleem was de blokkering bij het downloaden uit WoS. De eerste keer vraagt IE dan of je wel zeker het bestand wilt downloaden. Er verschijnt dan een gele balk, waar je op kunt klikken en dan kun je kiezen voor Ja, download deze file. Helaas is in WoS je bestand dan al weg en moet je opnieuw beginnen (ook de zoekvraag als je die niet apart bewaard hebt). Erg irritant, dus toch maar nagekeken hoe ik dat kan voorkomen.
Het is niet de popup-blocker, maar het is een beveiligingsinstelling.
Aan te passen door via TOOLS – INTERNET OPTIONS – SECURITY bij DOWNLOAD FILES te kiezen voor ‘ Enable’ bij de optie ‘ Automatic prompting for file downloads’ .
*
In Endnote Web kun je niet zelf aangeven welke velden je wilt downloaden, dan moet je toch Endnote zelf gebruiken.
*
Namen in die oude WoS bestanden worden aan elkaar geschreven, dat wil zeggen de voorvoegsels en de achternaam, dus ‘Vanbalen’.

19 jul 2007

Hoofdletters in WoS download

Op zoek naar oudere publicaties van medewerkers van ons instituut wilde ik een nieuw Endnote bestand maken,. Ik zoek in Web of Science op publicaties tot 1995 en download die naar een Endnote bestand. Staan alle titels in hoofdletters!
Hoe kan dat nu?
Endnote zegt dat als je in het import filter onder Field Editing de optie ‘ CHANGE UPPERCASE TO…SENTENCE’ aanzet dat dan de titel naar kleine letters vertaald wordt, maar dat zie ik niet gebeuren.
Ergens in het najaar van 1995 is Web of Science overgegaan van de titel in hoofdletters naar de titel in kleine letters. Maar hoe krijg ik nu die oude titels in kleine letters in Endnote?

17 jul 2007

Informatievaardigheden

‘Informatievaardigheden’ training is een onderdeel van de rol van informatieprofessional. Daarvan ben ik overtuigd. Het hoe en wat van informatievaardigheden is nog een heel discussiepunt.. Volgens een recente discussie op Bibliotheek2.0 (ning) zou ‘informatievaardigheden’-training meer geĆÆntegreerd moeten worden in het ‘gewone’ lessenpakket. Ook het woord schijnt ter discussie te staan.
Gisteren las ik in de NRC het verslagje van een promotie (E. Kuiper aan VU). Ze heeft onderzoek gedaan naar de omgang van kinderen met het internet. En daarvan is ook een brochure gekomen, die op de website van ICT op school staat. Daarin wordt gesproken over ‘ webwijsheid’ . Webwijs zijn en kritisch met internet om kunnen gaan betekent ook ‘ in staat zijn om internetinformatie te lokaliseren, lezen, beoordelen en verwerken.’ Benodigde vaardigheden zijn dus: zoek-, lees- en beoordelingsvaardigheden.

16 jul 2007

Endnote Web notes

Probeer nog wat met Endnote Web, maar het komt niet goed over.
Ik wil de artikelen die gepubliceerd zijn door medewerkers van het instituut downloaden met hun referentielijst.
Daaruit wil ik dan de tijdschrifttitels halen om zo het gebruik van tijdschriften als referentie te laten meewegen in de abonnementsbeslissing.
Maar dat valt tegen.
In Endnote eb komt de lijst met referenties niet volledig over in het NOTES veld.
Download ik naar een regulier Endnotebestand dan gaat het wel goed.
Wel leuk die statistieken: in 2006 zijn er in totaal uit 94 tijdschriften titels aangehaald. Nog niet veel als je bedenkt dat wij een lijst hebben met meer dan 340 tijdschrifttitels.

10 jul 2007

Definities

Via het sociale bibliotheek netwerk bibliotheek20.ning.com werd ik geattendeerd op het boek en een presentatie van David Weinberger over “ Everything is miscellaneous” . Hij zegt daarin onder meer dat het verschil tussen de klassieke wijze (Aristoteles) van naar de wereld kijken en die proberen in te delen en de moderne digitale manier van omgang met informatie een verschil is van definities. Aristoteles wilde alles scherp gedefinieerd en afgebakend hebben, terwijl met het huidige ‘ taggen’ de wereld op vele manieren kan worden ingedeeld. Zo heeft het begrip ‘ bird’ in de klassieke manier van indelen een hiĆ«rarchische indeling van – vogels – dieren etc. Als je een plaatje van een vogel gaat ‘taggen’ kun je dat doen met de term ‘bird’ of ‘Bird’ of ‘flying’ o.i.d.
In het klassieke ordenen was het zaak om alle dingen een enkele plek te geven net zo goed als we vroeger geleerd hebben om ‘alles’ te moeten terugvinden. Tegenwoordig is dat pad allang verlaten: ‘alles’ terugvinden – in de zin van een uitputtend literatuuronderzoek - is niet meer mogelijk. Terwijl het zoeken in een ‘tagcloud’ wel een goede benadering kan zijn om juist de verschillende invalshoeken te kunnen gebruiken om een onderwerp te benaderen.
Ik ben zelf klassiek opgevoed en hecht erg aan goede definities, maar ik voel ook wel erg mee met het idee dat er meer duidingen zijn dan die ene. Zeker ook, omdat bij het zoeken naar informatie juist die meerdere mogelijkheden nieuwe wegen kunnen openen.

9 jul 2007

Content

Het modewoord van de laatste tijd. Althans ik kom het regelmatig tegen. Laatst nog met de term ‘contentlicenties’. De KNAW wil onze ‘contentlicenties’ inventariseren en daarbij hebben ze het over de licenties met tijdschriften, web of essence e.d. Daarover heb ik eerder geschreven. De CWIS heeft het ook over ‘content’, de volgende bijeenkomst moet als centraal onderwerp contentgericht zijn. Over de inhoud dus, en dan gaat het over ‘schrijven voor het web’.
En nu lees ik in hoofdstuk 2 van het boekje De Digitale Bibliotheek in het artikel van Jurgen Egges met als titel ‘Een contentplan als basis van een digitale bibliotheek’.
Aardig hoofdstuk, contentplan lijkt een beetje synoniem voor collectieplan, maar dan voor digitale bronnen. Het contentplan bevat het contentbeleid, marketingplan en contentbeheer. Het contentbeleid wordt beschreven in de stappen: trendanalyse, collectieanalyse, witte vlekken inventarisatie, onderzoek nieuwe bronnen, trials en evaluatie, keuze en budget, aankoop. Dat lijkt me een heel goede opzet voor wat vroeger een informatieplan werd genoemd. Eggers geeft een aardig en gemoderniseerd overzicht van zo’n plan.
Ik zelf blijf nog een beetje zitten met dat begrip content. In zijn definitie op p. 26 stelt Eggers nadrukkelijk dat een contentplan geen contentmanagementplan is, want dat slaat dan weer op CMS: softwaresystemen voor het opzetten van een intranet. Content slaat hier dus op het inhoudelijk management van de content van een CMS.:)
[Overigens wil Word het woord ‘content’ consequent vervangen door ‘tevreden’]