31 mei 2013

Endnote X7 (2)

*
Endnote toolbar in Power Point Er is nu ook een aangepaste werkbalk voor Endnote X7 in Power Point:
Vanuit die werkbalk kun je kiezen voor het invoegen van een citatie en/of het invoegen van een complete referentie (of een set van). Het werkt niet zo als in Word dat hij automatisch een bibliografie toevoegt. Maar je kunt wel in een keer geselecteerde referenties invoegen.
*
Categorieën in je bibliografie In word is het nu mogelijk om te kiezen voor een gecategoriseerde literatuurlijst. Je kunt zelf de categorieën bepalen en sleept dan een voor een de referenties in een categorie. Helaas werkt het niet ' automatisch' zoals bij de Subject Bibliography waarbij je de kopjes uit de velden kunt halen.
Maar het is toch wel een mooie optie.
*
Sync Status en Dialog Het synchroniseren gaat wel sneller dan in versie Endnote X6. Goed aan deze versie is dat je nu de status van de je synchronisatie kunt bekijken (geeft dus aan dat er sinds je laatste sync iets gewijzigd is). Je kunt het automatisch aanzetten, maar gelukkig ook uit.
En bij synchronisatieconflicten kun je met de rechtermuisknop een Sync Error Dialog openen die aangeeft waar de fouten en eventueel dus ook de oplossing ligt.
Maar dat alles-of-niets synchroniseren blijft irritant: hij synchroniseert zelfs de trash!
*
Automatische pdf import
Je kunt in de PDF Handling Preferences aangeven dat je een automatische import wilt van een bepaalde map waarin zich pdf's bevinden. Dat doet hij keurig. De meeste kan hij ook vinden en dus een beschrijving van de metadata toevoegen, een enkele niet. Ze komen terecht in een mapje 'geimporteerde referenties', die je dan zelf naar je Group kunt/moet slepen. Bij handmatige import van een map met pdf's kun je wel aangeven dat die in een aparte groep moeten worden geplaatst.
Hernoemen van pdfs De PDF Handling Preferences geven je de mogelijkheid om te bepalen dat de geimporteerde pdf's van een andere naam moeten worden voorzien. Ik heb gekozen voor Auteur-Jaar. Dat doet hij goed, zie Carvalho-2013:

Hij doet het zelfs zo goed dat er 2 bestanden in het veld File Attachment (lijken te) staan.
Dan wil ik dat met de Windows Verkenner nakijken en ik open het PDF-mapje dat bij deze Endnote Library hoort:

En vraag me dan af, waar ik Carvalho-2013 zou kunnen vinden.

[Het kan : open een pdf, doe een ' save as' en je ziet het nummer waaronder het nu staat. Er staat overigens maar 1 bestand in dat mapje].

De hele update oogt wat stabieler, maar er moet nog wel gewerkt worden aan de pdf's en aan het synchroniseren!

30 mei 2013

Endnote X7 (1)

Endnote 17 ofwel Endnote X7

In de "What is new in Endnote X7" wordt als een van de eerste onderwerpen de nieuwe PDF Handling Preferences genoemd.
Al vanaf eerdere versies is het mogelijk om pdf's te koppelen en mee te nemen (X10) alsook om een pdf-bestand in te lezen en de reference-gegevens erbij te zoeken(X5). De meenemen en attach-optie uit X10 was geweldig, een echt goede vernieuwing. Daarna heeft Endnote alsmaar geprobeerd om vanuit de pdf het record te kunnen vullen. Het kan, maar het houd niet over. Er worden slechts weinig velden herkent, meestal zelfs auteur en titel niet. Het werkt zelfs niet als je wel een goede DOI hebt (dit in tegenstelling tot de handleiding die zegt dat een doi genoeg is, NIET DUS!). De nieuwe PDF-Handling Preferences zijn wellicht een klein stapje op weg naar het functioneren, maar het werkt nog lang niet.
*
Synchroniseren
Sinds de inrichting van de webmodule kon je bestanden uitwisselen tussen het web en de desktop versie. Dat ging heel gemakkelijk en je kon zelf kiezen welke groepen je wilde synchroniseren, dan wel downloaden/uploaden naar een desktop dan wel web-versie. Sinds X6 kan dat niet meer!
Nu is het 'synchroniseren' een alles-of-niets-kwestie geworden. Buitengewoon onhandig en minder flexibel dan wat we hadden. Helaas is dat met X7 niet verbewterd. Wel is het synchroniseren op zich verbeterd, want in X6 gaf het ook nog foutmeldingen en duurde eindeloos. Toch blijf ik dit een gemiste kans vinden: het is starder en ongemakkelijker dan het ooit was. Ik raad daarom Endnote Web niet meer aan als tussenstap: [Voorheen zei ik: zoek in Web of Science, stuur naar Endnote Web voor eerste selectie, plaats selectie in groep, download groep naar definitieve desktop-versie en werk daar verder mee.]
Nu beveel ik Endnote Web alleen nog maar aan voor het beheer van je publicatielijst in ResearcherID.

*
Titelbalk in display window
Met de rechtermuisklik op de titelbalk in het toon-venster zie je de hele lijst met mogelijke velden. De geselecteerde velden voor deze weergave zijn aangevinkt. In versie X7 kun je nu meteen in dit scherm met rechtermuisklik de weergave veranderen en velden verwisselen, verplaatsen, verwijderen en/of toevoegen. Heel fijn!
*
Vet bij nieuwe
Een van de ongevraagde - en wat mij betreft nutteloze - toevoegingen in EndnoteX6 is de markering read/unread. Daarbij is het idee dat een ongelezen record vet gedrukt wordt en een gelezen niet ver. Het principe van de RSS-berichten en de e-mail. Maar dat is in een Endnote-bestand niet handig (althans niet voor mij). Gelukkig kun je dat nu uitzetten, zodat je niet telkens weer alles maar handmatig weer op status 'gelezen' moet zetten.
*
Nog Nakijken
Met de Copy-feature is het nu ook mogelijk om gegevens van een veld naar een ander te verplaatsen.
Verder ben ik nog aan het studeren op de vernieuwing die wordt omschreven als: "Copy the record number to another field in a reference using the Copy feature from the Change\Move\Copy Fields command.? Bedoelen ze hier nu mee het kopieren naar een ander veld. - Inderdaad heel handig, maar wat doet het record number dan?
OK. vrijdag ik zie het nu, het veld Record Number kan nu ook gekozen worden om de inhoud daarvan ergens anders neer te zetten. [Het veld File Attachment nog steeds niet].
*
Kopjes in bibliografie
Ik denk dat in de aankondiging staat dat ook dit mogelijk is. Daar moet ik nog eens goed voor gaan zitten. Het zou wel handig zijn om iets als een 'subject bibliography" als bibliografie te kunnen opleveren. .... wordt vervolgd.....

8 mei 2013

Een kijkje in de keuken bij Naturalis

Op 16 april jl werd er door de NVB-werkgroep O&O (onderwijs & Onderzoek) een middag georganiseerd in de reeks “Kijkje in de keuken bij...” bij Naturalis in Leiden. Het Museum en natuurhistorisch biodiversiteitscentrum dat tegenwoordig officieel heet: “Naturalis Biodiversity Center “.

We krijgen, na de koffie, een inleiding van het hoofd van de bibliotheek Caroline Pepermans. Zij schets de ‘integratie en inhuizings-’perikelen die de fusie tussen Nationaal Herbarium Nederland, het Zoölogisch Museum Amsterdam, en Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis. (Naturalis Geschiedenis). Caroline schetst de chaos en heisa bij die verhuizingen en bij de overname van diverse andere collecties zoals ook die van de Malacologische Vereniging (zat bij ZMA) en het beheer over de bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Vereniging .
Hoewel nog niet alle problemen en drukte zijn opgelost en weggewerkt is de rust nu toch enigszins neergedaald en kijken ze al verlangend uit naar de volgende klus, nl de verbouwing, compleet met geheel nieuwe ingang in 2016. “Het Fonds Economische Structuurversterking stelde 30 miljoen beschikbaar voor o.a. digitalisering, integratie van de collecties en het programma Natuur van Nederland” Tom Gilissen vertelt erover, met name over het digitaliseren van de 2D-straat.En begint met een mooie video:Tom vertelt over digitalisering van de eigen (i.e. uitgegegeven door Naturalis zelf) tijdschriften. De gedigitaliseerde tijdschriften zijn te vinden in de NBC repository.
En hij spreekt over de bijzondere boeken (oude drukken) en over BHL-europe BHL: Biodiversity Heritage Library digitaliseert oude natuurhistorische boeken en stelt ze onder open access full text ter beschiking. Naturalis neemt met deze actie deel aan BHL-Europe. En BHL-Europe is op zijn beurt weer deelnemer aan de Europeana-bibliotheek. Tom spreekt ook over de digitalisering van diverse natuurtijdschriften en de gezamenlijke repository. Naturalis Biodiversity Center wil daarbij samenwerken met andere taxonomische instanties in Nederland zoals stichting RAVON. Dat project loopt nog, daar waar de andere al bijna afgerond zijn.

Na de pauze vertelt Godard Tweehuysen over de bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Vereniging. Die is in 1845 meteen met de oprichting van de vereniging gestart met de bibliotheek. Het doel ban de biblitheek was van meet af aan om elk werk met een entomologische aard te bezitten. De bibliotheek heeft veel te danken en 2 weldoeners van grote faam en wel aan 1869 Hartogh Heys Lier (1869) als aan Uyttenboogaart (-en – Eliasen) 1948. De bibliotheek van de NEV was altijd ingehuisd bij het ZMA, maar is voorlopig opgeslagen in het IWO (van de UvA) en de medewerkers hebben een werkplek bij de Artis-bibliotheek.

Een andere bijzondere taxonomische bibliotheek is die van de kreeftachtigen. Alex van Alsemgeest vertelt over deze bijzondere Bibliotheca Carcinologica. Deze bibliotheek is geheel samengesteld door prof. Lipke Bijdeley Holthuis, voormalig conservator van de afdeling crustacea van het Museum Naturalis. Hij verzamelde bijzondere boekwerken over de kreeftpotigen en vertelt ook zeer aansprekelijk over prof. Holthuis, die helemaal bezeten was van die beesten. Toevalligerwijs heeft mijn partner in 2001 in de Volkskrant bijlage Wetenschap een interview gepubliceerd met deze prof. Holthuis.
We besluiten de middag met een kijkje in de bibliotheek waar Alex wat mooie oude drukken van boeken van Linneaus en andere heeft klaargelegd en waar we ook nog de - nog steeds in gebruik zijnde- kaartcatalogus zien van overdrukken. Want helaas, aldus de huidige bibliothecaris helaas zit nog niet alles in de GGC en wat erin zit is ook nog niet helemaal goed. Werk genoeg dus nog. Maar wel erg fascinerend, daar in Leiden!