26 jan 2009

Namen in citatierapporten

Afgelopen weken ben ik druk in de weer geweest met het samenstellen van citatierapporten.
Dat kun je tamelijk eenvoudig doen in Web of Science door op auteursnaam te zoeken en dan CITATION REPORT aan te klikken. Je krijgt dan de gevonden artikelen gesorteerd op het aantal malen dat het geciteerd is, en bovenaan een mooi grafiekje met aantal publicaties, gemiddeld aantal citaties per artikel en h-index. De h-index is het snijpunt van het aantal publicaties met het aantal citaties.
Dus h-index is 3 als het derde artikel 3 citaties heeft, en 6 als het zesde artikel 6 citaties heeft.
Mooi overzichtelijk zou je denken,
Ik heb 61 citatierapporten gemaakt en van slechts 8 personen was de auteursnaam over de gehele linie dermate consistent dat ik met een enkelvoudige zoekopdracht kon volstaan.
Bij alle anderen moest ik allerlei truckjes toepassen om tot de gewenste lijst te komen.
De meest bekende is het probleem dat Web of Science heeft/had met namen met voorvoegsels. Pas vanaf 1995 worden de voorvoegsels niet meer aan de naam geplakt. Voorheen was het altijd VANDERHEIJDEN, sinds 1995 is het VAN DER HEIJDEN. Vermits natuurlijk de voorvoegsels niet als tweede en derde naam worden gezien. Dat betekent dus voor alle mensen met voorvoegsels zoeken op de losse achternaam, op de variant met aaneengeplakte voorvoegsels, op de variant met losse voorvoegsels.
Met leestekens (umlauten en accenten) werkt Web of Science al helemaal niet. Dat betekent datje voor de Duitse varianten van bijv. G├Âthe moet zoeken op de afgekapte vorm GOTHE, maar ook op de getranscribeerde vorm GOETHE. Om over volledig getranscribeerde namen maar te zwijgen.
Stap een is de achternaam goed hebben en dan volgt de voornaam, de initiaal, of de initialen. Dan pas zie je hoe weinig consistent auteurs hun eigen naam redigeren. Heet je bijvoorbeeld Richard Anton Christoph, dan kan het worden RAC, of RA, of R, of D. Gelukkig kun je met de auteursindex wel makkelijk de auteurs kiezen. Speciale tools als Author SET en Author FINDER werken niet goed, geven consequent een te lage recall.
Dat maakt het allemaal behoorlijk lastig. Uiteraard zijn er soms nog andere auteurs die dezelfde naam hebben, en helaas ook dezelfde initialen. Dan moet je een tweede zoekkeuze maken.
Ik probeer dan meestal te zoeken op de affiliatie of het adres van de instituten waar de betreffende onderzoeker gewerkt heeft. Meestal lukt dat wel, als je er tenminste achter komt waar dat was. Goed is ook als er een duidelijk tijdsverschil zit in de jaartallen dat een onderzoeker actief is. Dan kun je de publicatiejaren als zoekvraag meegeven. (Niet meer dan 10 helaas).
Een laatste toevlucht kan het ‘refinen’ zijn. Maar het probleem van het refinen is dat je het niet kunt bewaren, dus je kunt daarmee geen sets maken. Bovendien als je refined op Subject categorie, zit je met die merkwaardige, inconsistente indeling in onderwerpsrubrieken van Web of Science. Het zijn meestal de onderwerpscategorie├źn waartoe het tijdschrift hoort. Bijvoorbeeld Multidisciplinary Sciences heeft vaak betrekking op artikelen gepubliceerd in SCIENCE of NATURE . Meestal kan ik wel redelijk makkelijk geneeskundige onderwerpsgebieden uitsluiten (exclude).

Ik had gehoopt dat het ResearcherID een hulpmiddel zou zijn bij het samenstellen van de citatierapporten. En dat is het ook, want de onderzoeker weet zelf wel wat hij gepubliceerd heeft. Helaas heeft de ResearcherID site een storing, volgens de technische support op “ the format of your name” , en dan bedoelen ze NIOO. Althans ik hoop dat iedereen onze formele naam gebruikt: Netherlands institute of Ecology, NIOO-KNAW. Trouwens ook het zoeken daarop is in Web of Science niet zo eenduidig (althans, het zoeken wel, maar het vinden laat te wensen over). Meestal zoek ik op Netherlands Inst Ecol OR NIOO.
Enfin, het is weer gereed, ik kom uit op een gemiddelde van 20 citaties per publicatie en een gemiddelde h-index van 15. Dan zijn de senioronderzoekers, maar ook alle postdocs meegerekend.
De grafiekjes zijn altijd wel veelzeggend, hieronder die van het NIOO.


7 jan 2009

Gelezen 2008

Het overzicht van mijn lijst "gelezen" in 2008:

*Print is dead: books in our digital age / Jeff Gomez. Macmillan, 2008. ISBN 9780230527164.

Goed gedocumenteerd en beargumenteerd overzicht over de plaats van het boek, nu en in de toekomst. Een toekomst, die gekenmerkt wordt door veranderd leesgedrag en leefgewoontes. Het boek zal zich daarbij aanpassen en niet meer hetzelfde boek zijn dat het altijd was. Het lineaire, gedrukte boek heeft slechts een marginale toekomst. Het boek als uiting van een idee/onderwerp, wordt in de toekomst volledig multimediaal, digitaal, interlinked en gemaakt met deelname van de lezer.


*An army of Davids: how markets and technology empower ordinary people to beat big media, big government, and other Goliaths by Glenn Reynolds. Nelson Current, 2006. ISBN 1595550542.
Met het success van Internet als achtergrond beschrijft Glenn Reynolds de opkomst van het individu als massa eenlingen die samen voor elkaar krijgen wat grote bedrijven niet lukt. “.. the power of millions of amateurs doing things because they wanted to do them, not because they were told to. It was an Army of Davids, doing what the Goliaths never could have managed. Met anecdotes over bierbrouwen en muziekzenders, tips over goed bloggen en een beetje over de marketing en economie van afzonderlijke initiatieven. Hij heeft het over ‘horizontale kennis’, kennis die je opdoet door met gelijkgestemden te communiceren (web 2.0, social sites) naar ‘horizontale politiek’. Hij besluit met de voorspelling dat mensen in de toekomst niet aleen over intellectuele, maar ook over fysieke krachten kunnen beschikken, die voorheen voor individuen onbereikbaar waren. “Changes will come faster and thicker than we have seen from the computer revolution so far. Op zijn (politieke) blog ‘Instapundit’ werkt hij die ‘singularity’verder uit.

* The succesful academic librarian: winning strategies from library leaders ed. by G.Meyer Gregory. Information Today, 2005. ISBN 1-57387-232-6

Bundel bijdragen met raadgevingen voor een succesvolle carriere als wetenschappelijke bibliothecaris. Geheel gericht op de situatie in USA. Mooi beschreven wel hoe dat in elkaar zit met tenure track posities. Aanmoedigingen om te publiceren en als belangrijkste advies om je gebruikers en collega's te kennen. Succes betekent niet noodzakelijkerwijs geld, roem en macht, maar veeleer duidt het op een overeenkomst tussen jouw eigen waarden en doelen met die van je werkomgeving.

 • *Principles of Data Management: facilitating information sharing / by Keith Gorden. BCS, 2007. ISBN 978 1 902505 84 8.

  Geschreven vanuit de ICT-hoek met een goed oog voor de organisatorische kant van de zaak, geeft de auteur zijn visie op data management. Zijn definitie van data management is dat het een bedrijfsbrede dienst is, die er voor zorgt dat de verschillende informatiedinsten gecoordineerd gebruikt maken van betrouwbare en relevante gegevens. Er zijn drie onderdelen te onderscheiden: databeheer, databasebeheer en het beheer van de repository. Met onder meer hoofdstukken over data definitie, metadata, data kwaliteit en toegankelijkheid van data.


  *Kwaliteitszorg in de wetenschap: van SEP naar KEP / KNAW-commissie kwaliteitszorg, maart 2008.

  Verslag van de commissie kwaliteitszorg. Aanbeveling is om te komen tot een eenvoudiger systeem om de waarde van een wetenschapper / onderzoeksgroep / instituut te meten. SEP, peer review en bibliometrie zijn de huidige meest gebruike methoden. Daarvan zou het voorgestelde Kort Evaluatie Protocol (KEP) een mix/ afgeliede moeten zijn.


  *Survival guide for scientist: Writing - Presentation - Email / Ad Lagendijk. 2008 isbn 978 90 5356 512 4.

  Tips voor het schrijven van wetenschappelijke teksten, presetnaties. En voor de omgang met je mail.


  *The Information Commons Handbook / Donald Robert Beagle. Neal-Schuman Publishers, 2004. ISBN 978-1-55570-562-6.

  In het verleden was de "commons" de open publieke ruimte. Het concept van "information commons" beschrijft de fysieke, virtuele en culturele omgeving voor nieuwe leer-gemeenschappen van studenten, docenten, wetenschappers en onderzoekers.


  *Amerika voor en tegen. / Maarten van Rossem. Het Spectrum 2002. ISBN 90-274-8000-1.

  Bundel van zijn pittige columns over Amerika. Verfrissend en toch wel herkenbaar.

  *Motiveren voor Dummies / Max Messner. Addison-Wesley, 2002. ISBN 9789043005302.

  Beetje open-deur management tips. Doet me denken aan mijn LOODS (Leidinggeven in de Organisatie door Ontwikkeling van Dienstverlening en Samenwerking)cursus uit eind jaren 80.


  *Changing the way we work. / MichelleBoule. Library Technology Reports vol 44. no. 1 Jan 2008.

  Werken in een virtuele team omgeving, met internet tools en groupware.


  * E-moderating: the key to teaching & learning online / Gilly Salmon. RoutledgeFalmer.2004.2nd ed. ISBN 0415335442.

  Over het faciliteren van het online leren.


  *Wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen / Johan Heilbron. KNAW, 2005 2e druk.

  Ethische kwesties: eerlijkheid en geloofwaardigheid in de wetenschap.


  * Libraries and Google / ed. W.Miller, R.M.Pellen.

  Voornl. over Google Print, nu Google Books en de verwachtingen (en angsten) van bibliotheken.


  * Werken aan een nieuwe bibliotheek: Programma van eisen voor bouw en inrichting / Vereniging Openbare Bibliotheken.

  Nieuwbouw eisen aan openbare bibliotheek.


  * Sharing, privacy and trust in our networked world /OCLC.

  Enquete naar de mening van onderzoekers, studenten en bibliotheken over de relatie bibliotheken en sociale netwerken.


  * Dancing naked in the mind field /Kary Mullis.

  Autobiografie van de Nobelprijswinnaar die de DNA-techniek PCR uitvond. • 6 jan 2009

  Tijdschriften en pakketten

  Eind vorig jaar en begin dit jaar ben ik druk in de weer geweest met onze tijdschriften. ‘Onze’ kan je al bijna niet meer zeggen, want het blijft wel erg onduidelijk wat je nou hebt.
  Zowel wat betreft eigendom, als wat betreft toegang.
  Eind vorig jaar ben ik in de weer geweest met de linksolver van Ebsco – Linksource-, waarop we een abonnement hebben genomen. Je begint dan met het opzetten van en AtoZ tijdschriftenlijst. En daar begint het al. Alles wordt geleverd in pakketten.
  En dat kunnen van allerlei soorten pakketten zijn. Onderwerpsgerichte pakketten, leverancierspakketten of speciale licentie/consortiumpakketten. En natuurlijk de ´open access´, de Directory of Open Access Journals alleen al omvat (vlgs A-to-Z) 3661 titels. En dan zitten er titels bij uit allerlei onderwerpsgebieden.

  Maar ook de gewone uitgevers kunnen er wat van. Als je alleen al ziet wat een lange lijst aan paketten er bestaan voor de Springer en de Elsevier tijdschriften. En dat zijn dan nog de consortium deals. Je moet dan eerst weten welk pakket je hebt. En dat is nog niet zo makkelijk te achterhalen. Noch bij Springer, noch bij Elsevier staat dat in de accountinformatie. En, in onze recente onderhandelingen met Springer blijkt dan ook weer dat sommige tijdschriften wel automatisch worden toegevoegd en andere weer niet. Zo konden we voor dit jaar bij Springer een ‘ update’ collectie aanschaffen. Voor extra kosten uiteraard. Maar dat zit maar heel weinig bij wat voor ons interessant is. Dus dan ga je toch maar weer die hele lijst doorvlooien om titel voor titel te bekijken wat voor ons interessant is. Ik begrijp wel dat die uitgevers in pakketten hun titels willen verkopen, liever dan titel voor titel, maar omdat de selectie dan bij hen ligt worden het heel vreemde collecties. Voor een algemene, brede universiteitsbibliotheek is zo’n jaar-updatecollectie nog wel handig misschien, maar voor de meeste toch ook niet lijkt me.
  Met de basis onderwerpsgerichte collecties heb ik ook moeite omdat wij, als ecologisch instituut, qua onderwerp vallen onder Biomedisch. Nou, daar zit een bulk aan geneeskunde bij, die niemand hier wil inzien. En in de Statistische collectie zitten een paar praktische tijdschriften over statistische- en computertoepassingen, maar zoveel echt wiskundig dat het ook niet meer interessant is.
  We maken nu zelf nog een lijst tijdschriften voor ons intranet met een naar ons idee nuttige selectie uit de tijdschriften, maar de A-to-Z lijst wil je toch ze ruim mogelijk hebben. Zonder geneeskunde zitten er nu meer dan 4200 titels in.
  Omdat wij pakketten hebben, hebben we toegang tot de tijdschrifttitels, die volstrekt onbekend zijn. Bij overgang van de ene uitgever naar de andere krijg je dan een berichtje als: ‘ u had altijd een abonnement op deze titel, kosten zoveel euro voor voortzetting’ en dan kost het mij weer een hoop uitzoekwerk waar dat nou weer vandaan komt.
  En dat met het eigendom is ook vreemd. Zo merk ik nu dat bij Springer, de jaarovergang niet goed lukt. Maar we hebben geen toegang meet tot geen enkel tijdschrift, ook niet voor de jaargangen die we wel betaald hebben. Dat zal wel weer goed komen, maar dat is toch bedenkelijk.
  Daar staat dan weer tegenvoer dat we van sommige tijdschriften ineens toegang hebben tot alle backfiles, en dat is ook weer prachtig.