7 jul 2014

Wearables

Na de lunch werd de keynote verzorgd door Richard de Jeu van Bureau Metri – fact based advisory en sinds kort met een nieuwe website ITfacts4you.
De keynote was getiteld “Zijn wearables de voorbode van implants?".

Volgens Wikipedia zijn wearables:
"Wearable computers, also known as body-borne computers or wearables are miniature electronic devices that are worn by the bearer under, with or on top of clothing"

Dus computers die je op of aan je lichaam draagt. Niet alleen de smartphone die je in je broekzak meezeult, maar de fitnessband om je pols of de Google Glass als bril op je gezicht, en straks wellicht de ooglens die je bloedsuiker meet.

Geavanceerde netwerken, sensoring, nanotechnologie, 3d-printing, robotics en augmented reality zijn ontwikkelingen die meer en meer geintegreerd gaan worden en daardoor slimme oplossingen kunnen bieden. Met de ontwikkelingen van de chips, die steeds kleiner worden en nu ook buigbaar komen er nog veel meer mogelijkheden binnen handbereik.
Of zoals De Jeu in IP schrijft:"Veel van deze draagbare hardware, die we nu nog als gadgets beschouwen, komt bvoort uit de zogenaamde Quantified Self movement. Deze beweging volgt de trend dat de mens in toenemende mate technologie integreert in zijn leven met als doel informatie te verzamelen en hiervan te leren." (zie "Wearables hebben de toekomst / Richard de Jeu. In: Informatieprofessional (2015) Nr. 5 p. 10-11).


De Jeu geeft een boeiend beeld van de historische ontwikkelingen, de evolutie van de wearables en refererend aan een rapport van McKinsey concludeert hij dat de tijd van geleidelijke evolutie voorbij is en er nu een episode aanbreekt van ‘disruptieve’ontwikkelingen. Dus een sterke stijging van wege de nieuwe technologieen en de integratie van de systemen met elkaar.
Lees:
Manyika, J., & McKinsey Global Institute. (2013). Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. Washington, D.C.: McKinsey Global Institute.

Interessant rapport met ook interessante plaatjes.


De Jeu referereert aan Peter Diamandis, die een positief beeld heeft over de technologie die in staat zal zijn om alle basis problemen op te lossen en iedereen van basisbehoeften te voorzien.
Er is een Tegenlicht documentaire waarin Peter Diamandis praat over de wereld, de Singularity University en de technologie.

Als de trend van disruption doorgaat zal straks alles in overvloed aanwezig zijn: de ontwikkelingen groeien exponentieel en dus ook alle middelen.
- Dat zal overigens nog wel even duren want dezelfde ochtend las ik in de Volkskrant dat de Google Glass nog niet echt bruikbaar (voor niet amerikanen) en al helemaal niet veilig is.


Maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk een aanwijsbare trend is om zaken met elkaar te verbinden. Het Internet of Things is zo'n ontwkkeling. De Jeu:"Hiermee (IoT) wordt bedoeld dat objecten individueel gekoppeld worden aan het internet en daardoor bereikbaar en identificeerbaar zijn. .. Wolfram Alpha, een antwoordmachine op het web, is begonnen hiervoor een platform te bouwen waar alle middels wearables vastgelegde data (algemene en persoonlijke meetwaarden)kan worden gekoppeld"
(Zie ook het online tijdschrift Wearable devices voor een overzicht van de gadgets).

Kortom, dit was een inspirerende keynote van @richarddejeu over wearables, geïntegreerde gadgets en de "disruptive" ontwikkelingen in digitaal leven.

En ook onze eigen Kamer van Koophandel geeft handreikingen hoe je het Internet of Things zou kunnen inzetten in je bedrijf.2 jul 2014

Zaakgericht werken

Ik ging naar het KbenP-zomerevent voor de ‘wearables’en kwam terecht in een incrowd discussie-sessie over ‘zaakgericht werken’ .
Ik had er nog nooit van gehoord, terwijl ik toch al bijna 40 jaar in het informatievak zit. Maar goed, mijn doel was bijblijven, dus uitzoeken wat het is en waarom een hele zaal met bijna alleen heren daar tamelijk levendig over kan discussiëren.

Eerst naar Wikipedia, daar geen vermelding gevonden. Maar op de blog van Chido Houbraken (uit 2009) staat wel en uitleg, en vreemd genoeg ook een verwijzing naar de – niet meer bestaande – Wikipedia-pagina. Die pagina blijkt hardnekkig te worden verwijderd i.v.m. “te weinig onafhankelijke bronnen”.

Enfin iedereen in de zaal wist wat ermee wordt bedoeld. Ik had het gevoel dat ik de enige was die die taal niet sprak. Volgens Chido is zaakgericht werken”
Zaakgericht werken is een:
1. Ordeningsprincipe voor informatie;
2. Manier van werken;
3. Inrichtingsprincipe voor een digitale werkomgeving.
Alles draait daarbij om de klant (de klant centraal) en om een efficiënte afhandeling van de zaak, klantgericht en dossiervormend in een vlotte workflow.
In de Zaakgerichte Werken Blog werd – ook in 2009 – een poging gedaan om het uit te leggen, maar dat leidde uiteindelijk tot het terugbrengen van het werken naar de gewenste uitkomst
Zaakgericht werken leidt tot vereenvoudigde procedures en meer mogelijkheden om normen te behalen

Een hele mooie beschrijving is te vinden in het XR-magazine - platform en online vakblad voor enterprise architecture door Corné Dekker in een artikel getiteld: “Generieke functionaliteit en zaakgericht werken” van 17 juni 2010.
[De afbeelding is ook van hem en toont dat een zaaksysteem NIET hetzelfde is als een workflowsysteem.]Zaakgericht werken wordt nu vrnl door gemeentelijke organisatie in de praktijk gebracht .
Het KING: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten biedt handreikingen voor het zaakgericht werken in een website en een flyer.

Het idee van het zaakgericht weken komt uit de Enterprise Architectuur en wordt in de internationale literatuur ook wel Business Process Management genoemd,

“Business process management (BPM) is a management approach focused on aligning all aspects of an organization with the wants and needs of clients. It is a holistic management approach[1] that promotes business effectiveness and efficiency while striving for innovation, flexibility, and integration with technology. “

Enfin, de deelnemers in de zaal wilden praten over de website die de zaak-gericht-werken-adviseur van KbenP Sven Blom heeft samengesteld.

Het is de website”zaaksystemen in beeld” .
- Zoals wel vaker in de bedrijfsvoering heerst er al snel het idee dat met de invoering van een software-systeem de processen ook daadwerkelijk verbeterd worden.-
Sven gaf aan dat er 16 leveranciers van zaaksystemen zijn in Nederland die 20 systemen leveren. Hij probeert een volledige kaart van de zaaksystemen in gebruik bij de Nederlandse gemeenten samen te stellen en vroeg de zaal naar de witte plekken en naar de uitbreidingen: in organisaties (waterschappen, brandweerorganisaties etc.) en in informatie. Een inzet op ervaringen en kwaliteit bleek erg lastig.

Nog even verder speurend in deze wereld van gemeentelijke archieven kom ik bij de I-NUP, Nationaal UitvoeringsProgramma dienstverlening en e-overheid. Over de effectiviteit van het gemeentelijk digitale loket heeft EY (Ernst&Young) een benchmark gepubliceerd "2017:een brug te ver?"
2017 is het streefjaar waarin de Minister van Binnenlandse Zaken Plasterk wil dat alle gemeenten in Nederland volledige digitale dienstverlening leveren de zogenoemde “Visiebrief Digitale overheid 2017”.

Er is nog heel wat te beleven in dit deel van de informatiewereld!