1 okt 2015

Landelijk Research Data Management

NWO organiseerde op 10 september 2014 een 'landelijke bijeenkomst Datamanagement'Waarom deze bijeenkomst: uit de uitnodiging
“ Vragen van NWO bij de voorgenomen introductie van een dataparagraaf en een datamanagementplan in subsidieaanvragen zijn onder andere:
-          * waarmee confronteert NWO onderzoekers eigenlijk als datamanagement wordt ingevoerd;
-          kunnen aanvragers voldoen aan dergelijke eisen;
-          * zijn de universiteiten, hun bibliotheken en overige data-archieven zo ver dat zij datamanagement al faciliteren?"
  Opmerkelijk is het woordgebruik: datamangement vs datastewardship en eigenaarschap van data blijkt grote vraag. Ook data in de vorm van research objecten, niet alleen digitale data, van very big data vs long tail data en de FAIR eisen aan data (Findable, Accessible Interoperable and Re-usable).
En over het Frontoffice-Backoffice model van RDNL en het model van FNU. Het is een verschil in perspectief. Mar wat in beide ontbreekt is een visie op saneren en goed governance.
NWO wil aansluiten bij de praktijk, aanmoedigen maar niet sturen. Er moet een open cultuur komen en meer samenwerking en expertisebundeling in coöperatief model.  Het is NWO, die kaders schept en RDM subsidiabel maakt. Het landschap is nog te verbrokkeld: er zijn allerlei losstaande initiatieven maar er is coördinatie nodig, een Dutch Data Governance Plan nodig.

Het verslag en de presentaties staan op de Research Data Wiki:
“ De landelijke bijeenkomst Datamanagement werd afgesloten met een plenaire sessie waarin werd nagedacht over de vervolgstappen die nodig zijn. Hieruit kwamen de volgende punten:
·         Behoefte aan meer dan samenwerking alleen, nodig is het beleggen van een regiefunctie
·         Behoefte aan een duurzaam financieringsmodel voor datamanagement
·         Behoefte aan een expertisepunt voor b.v. juridische kennis / taakverdeling obv specifieke expertises
·         Verder ontwikkelen van de geïdentificeerde competenties van onderzoekers (rol voor regieorgaan?)
·         Afstemmen van de diverse DM-talen
·         Opstellen van een gezamenlijke catalogus van nationale en internationale, publieke en private DM diensten/voorzieningen “
En dat vervolg is gekomen mede naar aanleiding van een brief die de stuurgroep SOV (Onderzoek en Valorisatie) naar SURF stuurde met het verzoek om een landelijke coördinatiepunt research data op te zetten om het research data management beleidsmatig tussen en binnen de universiteiten beter te managen. Daartoe heeft Surfsara een eerste inventarisatie (quickscan) en stappenplan (roadmap) opgesteld om te komen tot een Landelijke Coördinatiepunt Research Data Management. Niet alleen met de universiteiten ook met onderzoeksinstellingen, KNAW, NWO, TNO, RIVM e.d.
Er zijn interviews gehouden en er is een werksessie geweest, waarbij stakeholders de eerste resultaten bespraken op 21 september jl. Een gezamenlijk platform is in oprichting bij Edugroepen.

23 sep 2015

Blog-verwaarlozing


Tsjonge, ik heb deze blog tamelijk verwaarloosd.
Ik zie hier nog ongepubliceerde verslagen van de KBenP bijeenkomst van zomer 2014, de RDM bijeenkomsten in september 2014 van NWO en RDA, mijn cursus loopbaanvitaliteit, de CWTS VOS-cursus, de viering van 350 jaar wetenschappelijk publiceren van de Royal Society, iets over OCLC, over zichtbaarheid, en Wikipedia. En ongetwijfeld heeft zich tussen zomer 2014 en zomer 2015 nog veel meer afgespeeld. Voor mij het allerbelangrijkste en de reden voor mijn blog-afwezigheid was mijn definitieve verhuizing naar Wageningen, afscheid van 30 jaar Amsterdam, inpakken van 140+ verhuisdozen en die daarna ook weer uitpakken, housewarming en gewoon maar wennen. Wennen aan stilte, aan korte woon-werkafstand, gebrek aan culturele voorzieningen, gebrek aan reuring, grote bomen, uitzicht op de molen, aparte tuingrond, de uiterwaarden en de Wageningse berg.

 Dat was 2014. Mijn belangrijkste issues nu in 2015 zijn:
·         De toekomst van het wetenschappelijke publiceren
·         De organisatie van het Research Data Management
·         Video-abstract voor zichtbaarheid
·         Social media voor zichtbaarheid
·         En uiteraard de gebruikelijke zaken, zoals de SEP en de bijbehorende indicatoren, citatie-tellingen, altmetrics, Endnote + Web of Science, licenties en de onderhandelingen met de uitgevers over Open Access en nog zowat issues die spelen.
In deze bibliotheekwereld hoef je je echt niet te vervelen.