30 mei 2007

Bijzondere Collecties

Als afgestudeerde aan de Universiteit van Amsterdam heb ik een uitnodiging gekregen (en aanvaard) voor een rondleiding in het nieuwe gebouw van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek. Deze afdeling heeft een nieuwe locatie gekregen aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam.
De Amsterdamse Universiteits Vereniging is de algemene alumni vereniging van de UvA. Ze hadden een aantrekkelijk programma gemaakt, met een tweetal inleidingen, een rondleiding door de leeszalen en een bezoek aan de tentoonstelling.
Door het oude poortje, dat nu gebruikt wordt als ingang, kom je in een lichte balieruimte. Daarnaast is het museumcafé dat ook gebruikt wordt voor de naaste buur, het Allard Pierson Museum,
Ab van der Steur, een antiquaar uit Haarlem gaf in een schets een kort overzicht van het antiquariaat in Nederland (op basis van het boek van P. Buijnsters ‘ Geschiedenis van het Nederlandse Antiquariaat' ). Hij eindigde met de lichtelijk pessimistische stelling dat het einde van het Nederlandse antiquariaat in zicht is vanwege de geheel andere verkooptechnieken die beschikbaar zijn gekomen met Internet, waardoor vakkennis en vondsten minder belangrijk zijn en een eigen vaste klantenkring ook nauwelijks meer een rol speelt.
Prof. J. Biemans gaf een overzicht van de geschiedenis van de bijzondere collecties en leidde ons rond door de studiezalen. De naslagcollectie staat wel in open opstelling, maar de bijzondere werken zelf zijn alleen op aanvraag toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek. In het pand, in het achterhuis zijn de drie afzonderlijke studiezalen in stijlkamers ingericht voor de Rosenthaliana, voor de Vereniging van het boekenvak en voor de Kerkelijke collecties. Het zag er allemaal prachtig uit.
Uit de objecten die onderdeel zijn van de Bijzondere collecties is een tentoonstelling samengesteld ‘ Amsterdam in de wereld – de wereld in Amsterdam’. Met mooie bijbels en prenten. En als klap op de vuurpijl kon ik, wachtend op de tram genieten van het videokunstwerk van Rob Johannesma, dat beelden laat zien uit de collectie (en dat kan nog negen jaar lang, voordat het zich gaat herhalen).

22 mei 2007

Individualisering

Ook in de ecologie rukt de individualisering op. Vanochtend een presentatie bijgewoond van een van onze medewerkers die een VIDI-beurs gekregen heeft voor onderzoek naar de bacterie als individu. Het gaat om een onderzoek naar de leefwereld van de bacterie, individual-based ecology. Een nieuwe trend in de ecologie met als tegenhanger de traditionele population-based ecology. Er is zelfs een heel boek over geschreven. Toch wel geweldig dat je van een individuele bacterie kan spreken, hoe micro kan je wereld zijn!

21 mei 2007

Troubleshooting Web of Science

En toen was er geen Web of Science. Bij mij wel, maar een aantal mensen kreeg geen contact. In de foutboodschap stond vermeld dat hun IP adres ‘null’ was.
Zelf kon ik wel zoeken, maar ik kon niet inloggen voor mijn persoonlijke gegevens. Er was een storing met de personalization server.
En inderdaad kun je aangeven dat je altijd al meteen bij opstart in je gepersonaliseerde pagina kan komen. Lastig dus als je dat doet en de personalization server ligt eruit.
Je kon wel in Web of Science komen maar dan wel na verwijdering van de cookies en de cache. (In IE 7 is dat TOOLS-Delete Browsing History).
Thomson reageerde wel meteen op de e-mail die ik stuurde, dat is netjes.

14 mei 2007

Troubleshooting Endnote

Redelijk wat mensen werken met een laptop, die ze hier ter plekke op het netwerk aansluiten en thuis offline gebruiken.
En dat kan, wat Endnote betreft, wel eens wat moeilijkheden opleveren.
Zo was er eind vorige week iemand die wel zijn Endnote database gebruiken, maar niet de CiteWhileYouWrite in Word. En daar doe je het tenslotte toch voor. Temeer daar hij een reeds bestaand artikel wilde omformatteren voor publicatie in een ander tijdschrift.
Na wat heen en weer geschuif bleek uiteindelijk dat de bestandslocaties op een netwerkschijf gedefinieerd stonden (op P:/) en niet op C:\.
Het hoort te staan in:
C:\Documents and Settings\[User Name]\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP.
Bij het offline opstarten kon hij P – uiteraard- niet vinden.

Samenwerken met Surfgroepen

Surf biedt een speciale gelegenheid om samenwerking concreet vorm te geven.
“Met SURFgroepen kun je online samenwerken aan documenten, elkaar face-to-face spreken via videoconferencing en chatten via de ingebouwde messenger.”
Je maakt een login en vervolgens krijg je de ruimte om een website (heel voorgeprogrammeerd) te maken met een discussieplatform, rijtje links, gezamenlijke documenten en de mogelijkheid om Macromedia BREEZE op te starten voor het real time chat gebeuren.
Ik heb een teamsite aangemaakt, met het idee dat we samen een artikel gaan schrijven over ‘ citatie’ . Per slot leer je het het beste als je ook daadwerkelijk doet wat je wilt testen.
Het valt nog niet mee om uit te zoeken hoe het een en ander in zijn werk gaat.
Ik ben nog niet geheel achter de manier van het samen een document bewerken. Wel kunnen we links sharen en uploaden van bestanden.
Afgelopen weekend hebben we het chat-gebeuren getest, met webcams en headsets. Pffff. Dat viel lang niet mee. Breeze starten ging nog wel en de webcammetjes over en weer bekijken ging ook wel.
Gelukkig zaten we naast elkaar in mijn werkkamer thuis om dit alles uit te proberen. Want hoe gaat het dan verder. Ik heb een Refworks databaseje gemaakt met artikelen over citatie-analyse en dat wilde ik dan online uitleggen hoe dat werkt.
Achterliggend is het idee, dat bij dit samenwerken ook hoort dat je een gezamenlijke bibliografische databank kunt opbouwen met referenties, waaruit je dan kunt citeren bij het schrijven van je artikel. We zijn nu zover dat we het scherm kunnen delen en dat al sprekend kunnen uitleggen hoe of wat. We kunnen het ook van elkaar overnemen.
Nu het document nog en dan kunnen we verder.
Woensdag 24 mei ga ik naar de workshop om me verder hierin te bekwamen.

6 mei 2007

Samen een artikel schrijven

Als je een artikel schrijft voor een wetenschappelijk tijdschrift moet daar een lijst met referenties bij. Die haal je - tijdens het schrijven - uit een Endnote database. Die Endnote database heb je gemaakt door een aantal zoekacties te doen in bijvoorbeeld Web of Science of in andere literatuur databases.
Als je dat alleen doet is er niets aan de hand. Je maakt een Endnote library, je schrijft een stukjes, vult de Endnote Library aan, corrigeert wat en schrijft nog wat etc.
Ook als je met meerdere mensen van hetzelfde bedrijf een artikel schrijft is er niets aan de hand. Je zet je Endnote library op een plek (bijv. Afdelingsschijf) waar je allemaal bij kan en in principe werkt dat hetzelfde.
Maar nu ga je samenwerken met mensen van buiten en je wilt ook echt samenwerken aan een artikel.
Mijn eerste idee was dus : Endnote Web, maar dat geeft problemen. Zelfs als je een gemeenschappelijke login neemt, was het lastig i.v.m. het corrigeren van de titels met de schuingeschreven soortnamen.
Wat dan?
In ieder geval maar een plek zoeken om de gehele Endnote library neer te zetten. Iedereen kan die vandaar downloaden gebruiken, bijwerken en vervolgens weer uploaden. Goede afspraken zijn nodig en het lijkt wat omslachtig. Gelukkig kun je met Endnote X een ‘compressed library’ maken in een enkel bestand.

3 mei 2007

Tekst stijl van deze log

Nu ik het toch over ' styles' heb, het irriteert me ook behoorlijk dat ik niet makkelijk telkens dezelfde kleine letter krijg op deze log. Ik probeer wel iedere keer ' small' te kiezen, maar het lijkt wel op de ene 'small' niet hetzelfde is als de andere.Bij de instellingen kun je wel iets opgeven, maar het is me nog niet gelukt om alles in hetzlefde lettertype te krijgen. Ze hebben een voorkeur voor groot.


Soortnamen in Endnote

Publiceren over biologische onderwerpen heeft zo zijn eigen eigenaardigheden. Zo is het gebruikelijk dat je een soortnaam (van een dier of plant) schuingedrukt publiceert.
Als voorbeeld de titel van een publicatie waaraan een van de NIOO medewerkers heeft gewerkt:
“Local and systemic induced responses to cabbage root fly larvae (Delia radicum) in Brassica nigra and B. oleracea
Zo hoort het: zowel de vlieg als de plant staan schuingedrukt (italic).
Als je dit artikel vind in Web of Science dan zijn de soortnamen gewoon in normaal lettertype en als je het download naar Endnote krijg je dus:

Local and systemic induced responses to cabbage root fly larvae (Delia radicum) in Brassica nigra and B-oleracea. Chemoecology 16:17-24.

Wat de onderzoekers dus doen is handmatig in Endnote die soortnamen weer schuin zetten. Maar dan heb je een zogenoemde ‘ styled text’ en deze ‘ styled text’ op zijn beurt kan niet worden overgenomen naar Endnote Web.

“ Styled text is not supported in EndNote Web. References containing manually applied formatting to text will lose the formatting upon transfer to EndNote Web and when transferred back to EndNote on your desktop.”

Dat wil zeggen dat je je aldus gewijzigde (verbeterde) Endnote referenties niet kunt uitwisselen met anderen. Lastig!