Biodiversiteit


Waal, F., & Groen, N. (2013). De bonobo en de tien geboden: Moraal is ouder dan de mens. Amsterdam etc.: Atlas Contact.Nederlandse vertaling van "the bonobo and the atheist. In search of humanism among primates". 2013
De Engelse titel geeft preciezer weer waar dit boek over gaat nl over het humanisme, over de moraal die ook zichtbaar is in gedrag van andere zoogdieren dan de mens en dan met name bij mensapen. Een moraal die berust op empathie, het invoelingsvermogen dat nodig is om in een sociale groep te kunnen leven. Frans de Waal illustreert zijn uitleg van het humanisme met het schilderij "de tuin der lusten" van Jeroen Bosch en toont aan dat zelfs deze Middeleeuwse schilder, het goed en het kwaad in de mensheid los van de kerk ziet. En tevens laat hij zien dat religie fanatiek bestrijden, zoals sommige fervente atheïsten doen, nutteloos is en voorbij gaat aan de oorprong van de moraal, nl ingebakken in de biologie van de soort.

Haring, B. (2011). Plastic panda's: Over het opheffen van de natuur. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.
Bas Haring tast de argumenten af waarom we waarde zouden moeten afmeten aan de veelvormigheid van de natuur.

Schilthuizen, Menno, and Bart Voorzanger. Waarom zijn er zoveel soorten?: de oecologie van de biodiversiteit. Zeist: KNNV, 2010.
in Waarom zijn er zoveel soorten? over de enorme soortenrijkdom in zijn achtertuin op Borneo. De tuin van zijn buurvrouw bevat ongetwijfeld een heel andere biodiversiteit, getuige de paradijsslang en de neushoornkevers. Als hij alle soorten zou tellen, springend over het ene tuinhek na het andere, hoe snel zou de soortenlijst dan groeien, vraagt hij zich af. Waarom is die zo groot? En houdt het ergens op?

Geen opmerkingen: