28 mei 2009

Met AIN op bezoek bij PwC

Een vrij grote afvaarding van het Amsterdam Informatie Netwerk was aanwezig bij de bijeenkomst in het kantoor van PricewaterhouseCoopers in Amsterdam West.
Gelegen in de Riekerpolder, een nieuw bedrijventerrein aan de A4 niet ver van de ZuidAs. Vanaf de 12e verdieping, waar we na afloop van de presentaties borrelden heb je een prachtig uitzicht over de Oeverlanden en het Nieuwe Meer.

De afdeling kennismanagement bestaat uit informatiespecialisten, kennismanagers en research analysts. Op de afdelingen zijn ook ‘knowledge managers’ die inhoudelijk het kennis delen optimaliseren. In kennisteams wordt door de knowledge workers samengewerkt met de kennismanagers en informatiespecialisten.
Zo te zien is het kennismanagement een grondig georganiseerd onderdeel van de bedrijfsvoering bij PwC. Het is stevig ingebed in de organisatie en wordt kennelijk door het management als belangrijk ervaren.
Vanuit de afdeling worden portals onderhouden, waar per afdeling alle informatie, intern en extern gevonden kan worden. Dus naast links naar belangrijke sites, staan er ook de medewerkersprofielen en een lijst van publicaties. Voor belangrijke onderwerpen, die erg in de belangstelling staan worden, onder de noemer ‘issuemanagement’, aparte websites gebouwd conform het format van de portals. Voor grotere collecties worden databases gemaakt. Verder geeft de afdeling ‘smart search’ trainingen. Incidenteel worden er ‘knowledge fairs’ gehouden: tamelijk grootschalige bijeenkomsten opgebouwd rondom een thema, waar bij een speciale branche wordt uitgenodigd. Uiteraard wordt de zelfredzaamheid van de professionals gestimuleerd door trainingen.

Voor hun attenderingsservice SPIN hebben ze zelfs een onderscheiding gekregen. Wordt door de medewerkers ook erg gewaardeerd.
Het nieuwste project, waarvoor nu een proef draait is het inrichten van een sociaal netwerken via 'plink'. Ter introductie wordt een film getoond “Meet Sarah”: thuis doet Sarah allerlei communciatieactiviteiten via web 2.0 toepassingen, maar op het werk kan dat dus niet. Het verschil tussen @home en @work wordt daarin mooi aangetoond.
Goede presentaties! En ik was erg onder de indruk van de vooruitstrevendheid waarmee het kennismanagement hier wordt aangepakt. Je kunt mooie dingen doen als je in zo’n organisatie de wind mee hebt en die gebruiken ze zo te zien ook goed. Chapeau!

27 mei 2009

Eerste paalDe symbolische eerste paal voor onze nieuwbouw is feestelijk geslagen op de kavel hoek Droevendaalsesteeg/Mansholtlaan in Wageningen.
In de praktijk zaten er al heel wat palen in de grond.
De eerste paal werd geslagen door een dames-trio: onze directeur, een wethouder van de gemeente Wageningen en een gedeputeerde van de Provinciale Staten Gelderland.
Ze 'bestuurden' daartoe een hei-machine.
[Daarmee wordt een buis in de grond geslagen, waarin een stalen netconstructie wordt geplaatst en die wordt volgestort met beton].

Vooraf waren al wat oudere bomen (elzen) uitgestoken en ingepakt, die worden later weer teruggeplaatst.
Het bouwterrein is wat minder kaal, nu er bouwketen en auto's staan, en i.v.m. de feestelijkheden ook een grote tent.

In die tent kregen we het formele programma: een introductie door onze directeur over de principes van de bouw van ons nieuwe instituut.
De bedoeling is dat het zo duurzaam mogelijk, liefst geheel cradle2cradle wordt gebouwd.
Het wordt een 'eco-effectief' gebouw:


Leidend daarbij zijn het gebruik van zon, licht, natuur en respect voor de mens. Dus:

1. Overvloed aan daglicht en uitzicht naar buiten
2. Natuurlijke luchtstromen
3. Vegetatie op het dak (vogels, filtering water en lucht)
4. Gebruik zonlicht en andere vormen van duurzame energie
5. Gescheiden water circuits, eigen afval als energiebron
6. Gebouw in harmonie met (groene) omgeving
7. Lange levensduur/flexibel ontwerp/terugneem garantie onderdelen
8. Materialen goed voor mens en milieu
9. Ontwerp gebouw en interieur met als doel de kwaliteit van leven/werken te verbeteren


Er worden experimenten gedaan met hoge temperatuur opslag in de diepere ondergrondse lagen, naast de meer reguliere warmte/koude-opslag. En er wordt een experimenteel systeem aangelegd, waarbij algen een cruciale rol spelen in de afbraak van afval uit toilet en ander afvalwater. Samen met Wageningse onderzoekers wordt geprobeerd het groene dag iets anders te maken, met meer diversiteit, dan de gebruikelijke sedum-daken.
In het kader daarvan hebben we allemaal bij het afscheid een kaart gekregen met een foto 'artist impression' van de nieuwbouw en zaadjes van wilde planten.


19 mei 2009

2e SURF Workshop Onderzoeksdata

Als vervolg op de 1e workshop vandaag een 2e met als doel het inrichten/opzetten van een onderzoeksdata-forum.

Als voorstel voor de vormgeving van zo’n onderzoeksdata-forum krijgen we in een notitie van Surf een zwaar gestructureerde organisatie te zien, met een visie en doelstellingen dat moet voorzien in een forum met een coördinatiegroep en een aantal werkgroepen.

Mijns inziens een wel erg bureaucratische manier om met zoiets om te gaan, mijn idee was eerder iets in de trant van uitwisselen van ervaringen en brainstormen. Eerst iets van inhoud creëeren voordat je begint met structureren. Ik heb dan ook de wens uitgesproken dat het niet aan zijn structuur ten onder mag gaan. De teksten gaan wel iets afgezwakt worden zodat de nadruk komt te liggen op een netwerk in een groeimodel.

Hoofddoel is het kennisdelen, kennisontwikkeling en –overdracht .

Uiteindelijk wordt besloten om in eerste instantie te proberen om 3 werkgroepen op te richten voor de resp. technische en juridische aspecten en voor deskundigeheidsbevordering.

De werkgroep deskundigheidsbevordering gaat zich richten op kennisvergaren en uitdragen over het ondersteunen bij het beheer van onderzoeksgegevens en ondersteuning van onderzoeker bij primaire proces en het inventariseren wat je als kennis en vaardigheden bij mensen nodig hebt inz. onderzoeksdata en in hoeverre kun je de onderzoeker ondersteunen bij vergroting van zijn vaardigheden. We gaan hierbij niet zozeer een profiel schetsen van een ‘data librarian’ of een andersnamige professional, maar op elementen van kennis en vaardigheid die nodig zijn in dit proces.De werkgroep technische aspecten gaat naar Australisch model zich focussen op een aantal geselecteerde onderwerpen binnen de drie poten van het data model:
- data private (opslag en discipline /soort-afhankelijkheid),
- data shared (versiebeheer, accessmanagement, workflow),
- data public (beschrijving en toegankelijkheid)De werkgroep juridische aspecten richt zich o.m. op belemmeringen, voorwaarden van ter beschikkingstelling (protocol Creative Commons) en hergebruik (richtlijnen/aanbevelingen. Ze wil een aanzet geven voor een bewaarbeleid en de kwestie van het ‘stimuleren en belonen’(= culturele aspecten)De suggestie werd ook geopperd om tijdens de volgende Forum-bijeenkomst het thema ‘selectie van data’ bij de kop te pakken (welke data sla je wel op en welke niet). Voorlopig wordt er eerst een Surfgroepen-site geopend en daar kunnen we dan alvast onze ideeën en acties in kwijt.

13 mei 2009

Multimedia stoel

In onze nieuwbouw komt ook een nieuwe bibliotheek. Vooruitlopend op de inrichting heb ik me verdiept in 'multimediale stoelen'. Als ruimte-indeling in de bibliotheek is wel rekening gehouden met 6 (computer)werkplekken. Maar wellicht is het handig om ook een of meerdere werkplekken te creeeren, waar mensen ongestoord vod- en podcasts kunnen bekijken, een webinar kunnen volgen of anderszins een multimediale resource te raadplegen.
Een aantal stoelen gevonden:
* sonicchair (met dank aan Miriam van Biliotheek Midden-Brant)
* BeeB'@-chair'

* Ultimate Multimedia Chair
* Heimweh Multimedia Chair*
* Hammacher Schlemmer

Ben benieuwd of er iets bij zit voor ons.
Misschien gaan we ons ook wel ontwikkelen tot een 'knowledge experience center'

8 mei 2009

Infodag digibib Middag


Deze middag worden een aantal producten aangeprezen van ProQuest/Serials Solutions/Summon.
Na de pauze een praatje over de ProQuest databases, de verkoper liet ziet hoe mooi hij over een bepaald onderwerp informatie kon vinden in de diverse databases. Is niet zozeer mijn pakkie an, maar hij bracht wel over dat je ook in de humaniora een hele hoop informatie kunt vinden in ProQuest.

Gevolgd door een productpresentatie van Ronald van Dieen, samen met Marjan Bakker van het Medisch Centrum Alkmaar over 360 serial solutions: tijdschriftenportaal en linksolver.


Extra interessant vond ik een demo van de overlapanalyse. Als je een pakket wilt toevoegen kun je eerst checken hoeveel titel overlap er is.


Helle Lauridsen ook van Serials Solutions over de bibliotheek van de 21ste eeuw. Vanuit het standpunt van de gebruiker en de moeite die zij hebben met de verschillende bibliotheekbronnen. De gebruikers willen makkelijker en google-like zoeken.
Over de value-gap: het verschil tussen de kosten en de ‘perceived value of library as a gateway’. Proquest/Serials solutions hebben zelf gebruikersonderzoek gedaan, waaruit bleek dat in theorie gebruikers wel weten dat de ‘beste’bronnen in de bibliotheek zijn, maar het web is zo veel toegankelijker en makkelijker te gebruiken.
‘Library experience is confusing, clumsy and slow” vs “Google is clear, easy and fast”.
Make resources dicoverable: en dat kan mooi mnet het prachtige nieuwe product van Serials Solutions: SUMMON.

Infodag digibib RSS

Via een uitnodiging van Refworks kwam ik aan deze dag. Omdat ik al een tijdje een trial op Refaware heb, maar het niet goed begrijp, hoopte ik wat meer te weten te komen daarover.
In de ochtend was er een leuke presentatie over Refworks (zie vorige post).

Peter van Boheemen over integratie van TicTocs in de catalogus van de bibliotheek WUR. Over hoe hij zelf een API ontwikkelde om de rss-feeds van de inhoudsopgave van tijdschriften op te nemen in de catalogus.
Omdat hun catalogus op XML gebaseerd is, kon hij de rss feeds in xml redelijk makkelijk integreren. Met behulp van TicToc en code4lib en de ELAG kun je saqmen een heel eind komen.
Hij spreekt dan ook zijn waardering uit voor deze samenwerkingsverbanden en podia.
Hij integreert ook andere API’s zoals Google Book Search en Delicious en een Blogger knop, waarmee je al de basisgegevens voor een blogpost kunt maken.
Library 2.0 mashups vraagt open systemen aan beide zijden om via API’s allerlei zaken kunnen koppelen.
Aan het eind van zijn presentatie laat hij een youtube filmpje over Wolfram Alpha van Stephen Wolfram een geavanceerde zoekmachine die, toevallig ook vanochtend, in De Pers al een hype wordt genoemd.
*
API's vind ik wel interessant, zou wel eens een workshop willen volgen (handson) over hoe gebruik je api's en koppelingen.

Infodag digibib Refworks

EUR heeft Refworks en Judith Gulpers (vakreferent filosofie) verteld hoe zij dat georganiseerd hebben. Voordeel boven Endnote: webbased, dus automatisch geupdate.
Tip aanmelden bij administrator lijst.
Instructiepagina voor Refworks op EUR site en Weblog Refworks voor EUR
Haar presentatie staat op slideshare.

Aansluitend Aarom Maierhofen met nieuws over Refworks,nu samen met COS tot Refworks-COS. COS is een systeem voor wetenschappelijke fondsen.Streven ook met Ref-Grab-it en Refaware naar complete tool sets.
In de pauze krijgen we van Aaron een demonstratie van Refaware (een attenderingssysteem).

4 mei 2009

Weekje wandelen in Duitsland

Net als 2 jaar geleden weer op pad in een Duits Middelgebergte. De Rennsteig is afgelopen en het Thuringer Wald daarmee gedag gezegd.
Dichterbij in Sauerland kun je ook mooi wandelen werd me verteld in het Rothaargebirge, even ten oosten van Keulen.We namen voor een week onze intrek in Winterberg (soort Zandvoort, maar dan in het 'bergs') en ik ging van start in Brilon, lopend over de Rothaarsteig: der Weg der Sinne.
Een mooie lente, zachtgroene beukenblaadjes, bosanemoontjes en bosbiezen, heuvelend landschap met mooie vergezichten. Sprankelende beekjes met goudveil, en volop oranjetipjes op de pinksterbloemen.
Maar wel ook erg druk. En overal waar je ook wandelde mensen of menselijk handelen of het geluid van auto's.
Tijdens de stormen van eind vorige eeuw zijn veel bomen in Sauerland om gegaan. Kwam ook doordat er eigenlijk in de 17e en 18e eeur en later al veel gekapt was en weer begroeid werd met sparren, die altijd al lichter wortelen. Het originele loofwoud was er al lang niet meer. Zo te zien wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt weer wat aan natuurontwikkeling te doen en terug te gaan naar gemengde bossen van loof- en naaldhout. Ook wordt geprobeerd de heidevelden weer te herstellen onder meer door te plaggen.
En dan het circus rondom Winterberg, skipistes, skilifte, Erlebnisparke en weet ik al niet. En op een mooie, vrije dag loop je daar dan samen met een voortdurende stroom aan mensen, meest in kleine, soms in grotere groepen.
Wel even wennen na de stilte in Thuringen...