22 jun 2009

Onderzoeksevaluatie en Web of Science

Door medewerkers van de bibliotheek van de VU is een ochtend workshop georganiseerd waarbij Thomson Reuters zijn nieuwe tools & features kan presenteren op het gebied van onderzoeksevaluatie.
Ann Kushmerick van het TR hoofdkantoor in Philadelphia geeft een presentatie:

“Research evaluation: bibliometric tools and enhanced Web of Science Data”


Na een introductie over de “Research cycle”, de verschillende functionaliteiten op het Web of Knowledge platform en over ‘trends in academic research: need for data-based evaluation” komen we op de bibliometrie.
Thomson Reuters, voorheen ISI heeft ene lange geschiedenis is dit vlak en Eugene Garfield loopt nog steeds af en toe binnen in Philadelphia. En op het web onderhouden zij een Citation Impact Center.

Bibliometrie is een indicatie van de impact en het nut van een artikel: het is transparant, herhaalbaar en gemakkelijk te begrijpen.
Maar geen enkele indicator is op zichzelf allesomvattend: voor een volledige evaluatie heb je ook de financierbronnen nodig, het peer review en de prijzen.

“Citation metrics are only as good as their source”
[en WoS is natuurlijk goed!]Web of Science heeft: “Authority, Diversity, Depth& Consistency, Unique Data”.
Andere partijen gebruiken WoS data gebruiken, zoals de NWO (en ook VSNU en KNAW) voor de SEP.

De Italiaanse onderzoeker die naast me zit vertelt dat hij zelf de hand heeft gehad in het opzetten van een nationaal systeem voor de evaluatie van onderzoek in Italië (ook gebaseerd op WoS.

Nieuwe features in Web of Science:
- Conference proceedings, ook geïntegreerd in de citatiegegevens, aanvullende JCR voor Conferenties.
- Financiersveld vanaf 2008
- Uitgebreide analytische tools: citation report, citation scorecard (in welke database), citation map (geeft visueel overzicht: bijv. zoeken naar onderwerpsgebieden die een bepaald artikel citeren, of op jaar of op auteur om potentiële partners/concurrenten te vinden)

Ze spreekt nog over de valkuilen bij het gebruik van de h-index (meet slechts over de selectie, kan nooit hoger of lager zijn dan wat erin zit) en ze geeft de 10 geboden van citatie-analyse.
[ die zouden ze eigenlijk ergens moeten opprikken]. Belangrijkste is dat citatiecijfers slechts citaties meten en geen kwaliteit en dat je voor een vergelijking de cijfers moet normaliseren (afzetten tegen een baseline).

Ook in JCR zijn nieuwe functies toegevoegd: bijv. 5 year impact factor (ipv het gebruikelijke 2 jaar venster). Journal self citation in percentage, Eigenfactor met een andere benadering zoals het wegen van geciteerd tijdschrift, en de article influence score.

Improper use in evaluation: en ja de cijfers kunnen oneigenlijk gebruik worden en dat is natuurlijk en uiteraard niet de bedoeling.

Er is inmiddels een hele ‘Research analytic suite’, die op een verschillende manier gebruikt kunnen worden om citatiegegevens op te zoeken, een geïntegreerde tool zoals Incites of standalone tabellen met ruwe data.

Ann gaat uitgebreid in op de nieuwe tool ‘Incites’: next generation web based tool , die zowel vergelijkende gegevens kan leveren (country level, field level, relative impact, rank institutions) als ‘research performance profile data’ (customized data) kan laten zien.
Zo is het ook inzichtelijk als je gebruik kunt maken van de baseline for journal citations (expected citation JXC) en de verwachting per categorie. Op die manier kun je laten zie hoe een onderzoeker, onderzoeksgroep, instituut of zelfs een heel land presteert afgezet tegen die baselines. Je kunt daaruit ook trends afleiden en samenwerkingsverbanden. En op allerlei manieren kun je er rapporten uitmaken.
Ziet er erg leuk uit, ik vrees dat het prijzig zal zijn, maar we kunnen altijd een trial vragen.
[Het nieuwe Incites is overigens iets anders als het oude ‘in-cites’ een webpagina met nieuws uit de citatiegegevens, nu vervangen door Sciencewatch]

Voor de nieuwe ResearcherID zijn nu ook webservices gemaakt zoals de mogelijkheid voor jou als instituut om de namen van de onderzoekers per onderzoeksgroep inclusief publicaties te uploaden.

Al met al een interessante ochtend.
Toch weer wat geleerd en we moeten inderdaad nog maar eens naar dat Incites kijken.

Met dank aan de UBVU voor de hosting van deze workshop.

17 jun 2009

Narcis


Tijdens de KNAW-METIS bijeenkomst van jl donderdag kregen we ook een presentatie over NARCIS, of beter gezegd over de koppeling van Narcis met NOD en METIS.

Narcis is de opvolger van DARE,bestaande uit universitaire repositories, proefschriftensite en Keur der wetenschap. Narcis wordt nu een ‘wetenschapsportaal’ genomen.

Narcis harvest gegevens uit de universitaire en KNAW-repositories, uit de NOD (de Nederlandse onderzoeksdatabank) en uit DANS data-archieven en ook uit Open Acess-repositories. De KB stelt dit alles dan weer veilig en bewaard het duurzaam.

Narcis wordt onderhouden door de afdeling Onderzoeksinformatie van de KNAW. Een van de medewerkers liet in een mooi plaatje zien hoe dat in zijn werk gaat.
Het begint dus met METIS. Metis is het onderzoeksregistratiesysteem van de universiteiten en ook wij, als KNAW gaan deze software gebruiken voor onze onderzoeksregistratie. Daaraan wordt Eprints als repository-software gekoppeld, zodat we een volledige opslag van onze publicatiegegevens hebben: METIS als bibliografische beschrijving en de full-text in Eprints.

Vanuit METIS kun je de gegevens naar automatisch naar de NOD laten sturen. In de NOD worden vanuit METIS voornamelijk de activiteiten/projecten gepresenteerd.
Vanuit METIS kun je ook met een XML-stylesheet gegevens ophalen en die presenteren of je website, of laten harvesten zoals Narcis doet. Dus zowel de instituuts-, afdelings- als persoonlijke publicatielijsten kunnen daaruit komen.

Narcis kan dus, als METIS goed gevuld is, een goed overzicht geven van alle publicaties van een instituut en ook van een individuele onderzoeker .

Dit alles tezamen kan ervoor zorgen dat een onderzoeker niet veel extra’s hoeft te doen om op meerdere platforms goed vertegenwoordigt te zijn. [ Ik raad daarnaast voor iedere onderzoeker nog het ResearcherID aan, om dat hij dan zelf invloed kan uitoefenen op zijn publicatielijst, onafhankelijk van het instituut en ook zijn citatierapport daarmee kan presenteren].

Ik vond dit er aanzienlijk beter uitzien dan vorig jaar, toen we de melding kregen dat de Keur overging naar Narcis. Dit levert wel goede mogelijkheden voor een beter beheer en presentatie van de gegevens. Je kunt ook een RSS-feed nemen op de pagina van een onderzoeker en je kunt de bibliografische gegevens overhalen in Zotero (voor een inlezen in Endnote wordt een mogelijkheid gezocht).

Nu is het alleen nog zaak, alle publicaties in METIS te krijgen en daarna om onze lopende publicatielijsten over te zetten in METIS, als vaste procedure.

Daarnaast moeten de onderzoekers zelf (of secretariaat) de projecten en de overige outcome-gegevens, die men gepresenteerd wil zien bijhouden.

Leuk stukje werk voor komende zomer:)

9 jun 2009

Home - ecofilm

Op 5 juni, Wereldmilieudag, ging de film ‘HOME” van Yann Arthus-Bertrand in meer dan 87 landen in première, waaronder in Amsterdam op het 1e Groene Film Festival . Deze Franse fotograaf werd in 1994 beroemd met zijn fotoboek ‘De aarde vanuit de hemel’. Later zijn deze foto’s in een rondreizende tentoonstelling in bijna alle wereldsteden door zo’n 60 miljoen mensen bezocht.De film is tot 14 juni integraal en op hoge kwaliteit, te bekijken en te downloaden via You Tube.

Hattip:
Transition Town Deventer

8 jun 2009

Plaatsingcodes

In principe hebben wij in onze drie bibliotheken een eenvoudig systeem van systematische - categoriale indeling. De indeling wordt voornamelijk gebruikt als plaatsingmethode voor de boeken in de kast.
* In Yerseke gaat het met groepsnummers van 0 -9 en vervolgens een volgnummer en een R voor Rapport en een B voor Boek.
* In Heteren gaat het met groepen Gr.1-Gr.17 gevolgd door het hoofdwoord (achternaam 1e auteur of bij anoniem eerste woord titel geel lidwoord) en dat gevolgd door een volgnummer of jaartal.
* In Nieuwersluis gaat het met groepsindeling in letters A-W gevolgd door een volgnummer.

Er zit geen eenduidigheid in, niet in de systemen zelf en zeker ook niet in de systemen onderling.
Bij een aantal werken, die in meerdere bibliotheken aanwezig zijn is dat erg verwarrend, te meer daar soms ook nog de oudere drukken/uitgaven bewaard zijn gebleven.

Een voorbeeld bij een tweetal handboeken:

An introduction to population ecology G. E. Hutchinson. 1978. CTE Gr.14 # Hutchinson # nr.300.
An introduction to population ecology G. E. Hutchinson. 1978. CL OeA 009.
An Introduction to Population Ecology G. E. Hutchinson. 1978. CEME 9=0236B.
Ecology : from individuals to ecosystems M.Begon, C. R. Townsend and J. L. Harper. 2006.CL OeA 274.
Ecology : From Individuals to Ecosytems M. Begon, C. R. Townsend and J. L. Harper. 2006. CEME 9=0697B.
Ecology : individuals, populations and communities M. Begon, J. L. Harper and C. R. Townsend. 1986. CTE Gr.8 # Begon # nr.000.


Voor volgend jaar zullen de collectie van CL en CTE ineen geschoven worden i.v.m. onze verhuizing naar Wageningen. De lokatie van het CEME blijft in Yerseke, de normalisering daarvan heeft niet zo'n haast.
Uit het bovenstaand voorbeeld wordt al duidelijk dat je de CL-groep OenA (ecologie) niet zomaar met Gr. 14 (populatie-ecologie) of Gr.8 (ecologie) kunt mengen.
Uiteindelijk zijn we zo ontevreden over onze eigen categorieën dat we op zoek zijn gegaan naar andere categorie-indelingen.
Met name hebben we gekeken naar de Nederlandse Basisclassificatie en naar de indeling van de Bibliotheek van de Wageningen Universiteit.


Het is toch tamelijk lastig om een goede indeling te vinden.
De Nederlandse Basisclassificatie komt met een term: 42.90 Ecologie en een onderverdeling in Terrestrische en Hydrobiologie (en die weer in Limnologie en Mariene).
Dat is weer erg karig.
De indeling van de universiteit Wageningen, die ze ook als plaatsingcode in de Forum bibliotheek gebruiken dan maar.
Wel erg veel agrarische, en niet altijd evenwichtig (bijvoorbeeld wel alle hoofdgroepen planten en insecten, maar alle vogels vallen onder 'birds'). En soms is de indeling wat onduidelijk: zooplankton valt onder 'waterkwaliteit'. Kijken we naar het boek van Hutchinson, dan valt dat in Wageningen onder Applied Mathematics (!!??), het boek van Begon valt in twee categorieën: Ecology (General) / Population Ecology.


En het blijft moeilijk om te kiezen voor een indeling= plaatsing als het boek in twee categorieën ingedeeld kan worden:

- 'effecten van klimaatverandering op vissen' gaat dat bij 'vissen' of bij 'klimaatverandering'.
-'Global biodiversity in a changing environment' onder 'biodiversiteit'ecologie, algemeen'of toch 'klimaatverandering'
En waar laat ik de 'water beestjes'? Wel apart de taxonomische groepen, maar die moeten dan weer gecombineerd worden met een van de vormen van ecologie.

Worldcat geeft soms nog aardige suggesties over het onderwerp van sommige boeken. En soms kan een link in Picarta ook nog helpen.