Bibliotheek-ontwikkelingen


In een verzamelbundel met 9 artikelen beschrijft iedere een onderdeel van de technologi, die in bibliotheken gebruikt wordt.
Het is geen visionair werk met een blik in de toekomst, maar meer een state-of-the-art van technieken, zoals augmented reality, cloud-based systems, webservices, text mining, discovery services and open hardware.
Aardig om te lezen, maar niet echt opzienbarend.Palfrey schets het dilemma van de moderne bibliothecaris, die met 1 been in de nieuwe digitale wereld staat en vooruit wil hollen, en anderzijds met het andere been nog sterk in de traditionele taken van boekbeheerder vast zit.
Hij pleit voor radicale digitalisering en benadrukken van de vrije loop van informatie, die nodig is zonder tussenkomst of in beheer van commerciële partijen.

New directions for academic liaison librarians. by Crawford, A. (2012). Oxford, UK: Chandos Pub.

Alice Crawford begint deze bundel van case-studies naar nieuwe rollen voor de 'liaison librarian' met de terechte vraag wat dat nu precies inghoudt. welnu: 'more outwardly focussed, striving to understand the need and changing practices of scholars and students in order to shape future directions'.
Deze informatieprofessional ofwel 'subject librartian plus' kan het zoeken in wereldwijd netwerken (voorbeeld is het opzetten bibliotheek in een ontwikkelingsland), en/ of virtuele werelden. In beide netwerken is team-work belangrijk en een open mind naar het onbekende. Second life is inmiddels ter ziele, maar het voorbeeld laat zich uitstrekken tot andere 'communities' en sociale media netwerken. Verder kan het zich uitbreiden tot buiten het universiteitsterrein door programma's, lectures o.i.d. op te zetten voor externe 'vrienden van de bibliotheek'. Wat dichter bij huis is de deelname van de bibliothecaris in de bibliometrische ondersteuning, waarbij m.n. de contacten met het management en de administratieve staf van belang zijn en goed gestructureerde processen en de deelname aan een nieuw huisvestingsproject. Wat dat laatste betret is het van belang om te proberen de fysiek plek van de bibliotheek een frisse invulling te geven.
Dichter bij de inhoud staat de deelname in digtialiseringsprojecten van collectievormende bibliotheken en de oprichting van een Open Access Journal vanuit de institutionele repository.
Een van de aanbevelingen die telkens terugkomt is een goede voorbereiding en de nodige technische (ict) vaardigheden. En zegt Alice Crwaford in haar eindconclusie er is een duidelijk 'drive toward achieving closeness to the research process and towards integrating the library with research output'. Ze verwijst daarbij ook nog naar de opkomst van de 'embedded librarian'.


Scholarship in the digital age. Christine Borgman.MIT Press, 2007.
Goed gedocumenteerd boek met een beschrijving van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Heel breed en daardoor worden veel onderwerpen slechts aangestipt. Ook over het belang van incentives voor het opslaan van data bijvoorbeeld. Geeft toch een aardig overzicht van de gevolgen van internet voor onderzoek.

Budd, J. (2008). Self-examination: The present and future of librarianship. Westport, Conn: Libraries Unlimited.
John Budd schrijft in een lange monoloog zijn visie op de wereld, waarbij ook bibliotheken aan bod komen. Op de achterflap staat : "Through intellectually rich and engaging entrees into ethics, democracy, social responsability, governance and globalization ..."e ja, die onderwerpen zijn allemaal voorbijgekomen in dit 281 pagina's tellende boekwerk. Als hij de 7 hoofdstukken ieder in 2 Aviertjes had weten te pakken was hij wat mij betreft"een 'Meister' geweest. Nu is het voornamelijk gefilosofeer en offshow van wat hij allemaal kan citeren. De toekomst van de bibliotheek ben ik er niet tegengekomen.

De draagbare lichtheid van het bestaan: het alledaagse gezicht van de informatiesamenleving / onder red. van Valerie Frissen en Jos de Mul. Kampen, Uitgeverij Klement, 2008. ISBN 9789086870301
Bundel essays, van een aantal, jonge, onderzoekers die berichten over de relatie technologie en samenleving. Uitgangspunt is dat dagelijkse, triviale en soms onvoorspelbare praktijken van de gebruikers de loop van de technologie en de vorm van de informatiesamenleving bepalen. Het gaat over de 'bricoleurs'i.t.t. íngenieurs', een antropologische benadering van triviale telefoongesprekken, ambient intelligence, de technologische toekomstvisie en de emancipatie van de gebruiker. Gadgets maken het leven misschien niet draaglijker, maar zeker wel draagbaarder, is de slotconclusie.

Changing the way we work. / MichelleBoule. Library Technology Reports vol 44. no. 1 Jan 2008.Werken in een virtuele team omgeving, met internet tools en groupware.

The succesful academic librarian: winning strategies from library leaders ed. by G.Meyer Gregory. Information Today, 2005. ISBN 1-57387-232-6
Bundel bijdragen met raadgevingen voor een succesvolle carrière als wetenschappelijke bibliothecaris. Geheel gericht op de situatie in USA. Mooi beschreven wel hoe dat in elkaar zit met tenure track posities. Aanmoedigingen om te publiceren en als belangrijkste advies om je gebruikers en collega's te kennen. Succes betekent niet noodzakelijkerwijs geld, roem en macht, maar veeleer duidt het op een overeenkomst tussen jouw eigen waarden en doelen met die van je werkomgeving.

Principles of Data Management: facilitating information sharing / by Keith Gorden. BCS, 2007. ISBN 978 1 902505 84 8.
Geschreven vanuit de ICT-hoek met een goed oog voor de organisatorische kant van de zaak, geeft de auteur zijn visie op data management. Zijn definitie van data management is dat het een bedrijfsbrede dienst is, die er voor zorgt dat de verschillende informatiedinsten gecoordineerd gebruikt maken van betrouwbare en relevante gegevens. Er zijn drie onderdelen te onderscheiden: databeheer, databasebeheer en het beheer van de repository. Met onder meer hoofdstukken over data definitie, metadata, data kwaliteit en toegankelijkheid van data.

The Information Commons Handbook / Donald Robert Beagle. Neal-Schuman Publishers, 2004. ISBN 978-1-55570-562-6.
In het verleden was de "commons" de open publieke ruimte. Het concept van "information commons" beschrijft de fysieke, virtuele en culturele omgeving voor nieuwe leer-gemeenschappen van studenten, docenten, wetenschappers en onderzoekers.

Libraries and Google / ed. W.Miller, R.M.Pellen. (2005). Binghamton, NY, USA: Haworth Information Press.
Voornl. over Google Print, nu Google Books en de verwachtingen (en angsten) van bibliotheken.

Werken aan een nieuwe bibliotheek: Programma van eisen voor bouw en inrichting Koren, M. (2007). Den Haag: Vereniging van Openbare Bibliotheken.
Nieuwbouw eisen aan openbare bibliotheek.

Geen opmerkingen: