21 apr 2007

Nederlandse tijdschriften

Zoals Wowter terecht opmerkte zijn er weinig Nederlandstalige wetenschappelijke ecologische tijdschriften.
Tijdens de ISI Thomson bijeenkomst sprak ik met een aantal juridisch bibliothecarissen en die zitten wat dat betreft in een heel andere positie. Zij hebben wel degelijk Nederlandstalige tijdschriften. Zij zitten in een bijzondere positie t.o.v. de uitgever Kluwer. Lijkt me lastig. Ook vertelden zij me dat losbladige uitgaven nog steeds bestaan. Ik dacht dat dat al lang achterhaald zou zijn, met name door elektronisch publiceren.
Maar sowieso is er natuurlijk meer Nederlandstalig als je met zo iets typisch als (Nederlands) recht bezig bent.
Toch zal ik nog eens kijken hoe de Nederlandse ecologische tijdschriften het dan doen.
We krijgen altijd wel tijdschriften al ‘het vogeljaar’ en van ten minste een wetenschapper weet ik dat hij wel eens publiceert in ‘de levende natuur’.

Geen opmerkingen: