8 jun 2009

Plaatsingcodes

In principe hebben wij in onze drie bibliotheken een eenvoudig systeem van systematische - categoriale indeling. De indeling wordt voornamelijk gebruikt als plaatsingmethode voor de boeken in de kast.
* In Yerseke gaat het met groepsnummers van 0 -9 en vervolgens een volgnummer en een R voor Rapport en een B voor Boek.
* In Heteren gaat het met groepen Gr.1-Gr.17 gevolgd door het hoofdwoord (achternaam 1e auteur of bij anoniem eerste woord titel geel lidwoord) en dat gevolgd door een volgnummer of jaartal.
* In Nieuwersluis gaat het met groepsindeling in letters A-W gevolgd door een volgnummer.

Er zit geen eenduidigheid in, niet in de systemen zelf en zeker ook niet in de systemen onderling.
Bij een aantal werken, die in meerdere bibliotheken aanwezig zijn is dat erg verwarrend, te meer daar soms ook nog de oudere drukken/uitgaven bewaard zijn gebleven.

Een voorbeeld bij een tweetal handboeken:

An introduction to population ecology G. E. Hutchinson. 1978. CTE Gr.14 # Hutchinson # nr.300.
An introduction to population ecology G. E. Hutchinson. 1978. CL OeA 009.
An Introduction to Population Ecology G. E. Hutchinson. 1978. CEME 9=0236B.
Ecology : from individuals to ecosystems M.Begon, C. R. Townsend and J. L. Harper. 2006.CL OeA 274.
Ecology : From Individuals to Ecosytems M. Begon, C. R. Townsend and J. L. Harper. 2006. CEME 9=0697B.
Ecology : individuals, populations and communities M. Begon, J. L. Harper and C. R. Townsend. 1986. CTE Gr.8 # Begon # nr.000.


Voor volgend jaar zullen de collectie van CL en CTE ineen geschoven worden i.v.m. onze verhuizing naar Wageningen. De lokatie van het CEME blijft in Yerseke, de normalisering daarvan heeft niet zo'n haast.
Uit het bovenstaand voorbeeld wordt al duidelijk dat je de CL-groep OenA (ecologie) niet zomaar met Gr. 14 (populatie-ecologie) of Gr.8 (ecologie) kunt mengen.
Uiteindelijk zijn we zo ontevreden over onze eigen categorieën dat we op zoek zijn gegaan naar andere categorie-indelingen.
Met name hebben we gekeken naar de Nederlandse Basisclassificatie en naar de indeling van de Bibliotheek van de Wageningen Universiteit.


Het is toch tamelijk lastig om een goede indeling te vinden.
De Nederlandse Basisclassificatie komt met een term: 42.90 Ecologie en een onderverdeling in Terrestrische en Hydrobiologie (en die weer in Limnologie en Mariene).
Dat is weer erg karig.
De indeling van de universiteit Wageningen, die ze ook als plaatsingcode in de Forum bibliotheek gebruiken dan maar.
Wel erg veel agrarische, en niet altijd evenwichtig (bijvoorbeeld wel alle hoofdgroepen planten en insecten, maar alle vogels vallen onder 'birds'). En soms is de indeling wat onduidelijk: zooplankton valt onder 'waterkwaliteit'. Kijken we naar het boek van Hutchinson, dan valt dat in Wageningen onder Applied Mathematics (!!??), het boek van Begon valt in twee categorieën: Ecology (General) / Population Ecology.


En het blijft moeilijk om te kiezen voor een indeling= plaatsing als het boek in twee categorieën ingedeeld kan worden:

- 'effecten van klimaatverandering op vissen' gaat dat bij 'vissen' of bij 'klimaatverandering'.
-'Global biodiversity in a changing environment' onder 'biodiversiteit'ecologie, algemeen'of toch 'klimaatverandering'
En waar laat ik de 'water beestjes'? Wel apart de taxonomische groepen, maar die moeten dan weer gecombineerd worden met een van de vormen van ecologie.

Worldcat geeft soms nog aardige suggesties over het onderwerp van sommige boeken. En soms kan een link in Picarta ook nog helpen.
1 opmerking:

WoW!ter zei

Oh hoe herkenbaar.
Ons plaatsingssysteem/rubriekensysteem werd geboren omdat we een tiental bibliotheken met verschillenden plaatsingssystemen in elkaar moesten schuiven.
Uiteindelijk hebben we er voor gekozen om eerst een nieuwe rubrieksindeling te maken, om te rubriceren en vervolgens per bibliotheek daarvan het plaatsingsschema af te leiden. Het rubriekenschema moest dus meerdere bibliotheken bedienen (planten taxonomie, de leeuwenborg met alle sociale wetenschappen maar ook het Forum met juist weinig social wetenschappen).
Het rubrieken schema is een resultaat van het best bereikbare compromis tussen 12 vakreferenten. Maar niemand zal zich echt helemaal gelukkig voelen met het systeem.
Daarnaast is het zo dat er steeds individuele verschillen bestaan tussen de verschillende informatie specialisten in het toekennen van rubrieken.
Een boek over aardappel ziekten illustreert dat. Ik wil zo'n boek graag bij de aardappelen hebben staan want het gewas lijkt mij de belangrijkste ingang terwijl mijn collega het liever bij de plantenziektenkundige boeken zal plaatsen.
In een elektronische collectie maakt het niet uit, het fysieke exemplaar kan je meestal maar een keer plaatsen.
Succes met keuzes. Ik wil er nog wel een keer IRL over praten wanneer je dat wilt.