24 sep 2009

Workshop Onderzoeksdata Knowledge Exchange -2


Een aantal (8) onderzoekers illustreren een case, bio-informatica, literatuuronderzoek, klimaatgegevens en sociale onderzoeken passeren de revue.

Uit de diverse gevalsbeschrijvingen komen een aantal gemeenschappelijke uitdagingen.
Met name (het gebrek aan) standaardisatie is een probleem alsmede het veelal tijdrovende documenteren, terwijl voor hergebruik duidelijke metadata onontbeerlijk is.
Er is veel vraag naar gebruikersvriendelijke metadata-tools, en bij voorkeur moet daar al bij de start van een onderzoek rekening mee gehouden worden. Onderzoekers moeten worden ondersteund, getraind in effectieve documentatie (metadatering) van onderzoeksgegevens.

Een van de inleiders stelde dat er een goede communicatie nodig is met de technologie-experts, want voor een onderzoeker is het onmogelijk om ook alle ins en outs van geavanceerde technologieën te beheersen.

Vanuit de sociale wetenschappen komen suggesties naar gestandaardiseerde consent formulieren voor onderzochte personen en voor onderzoekers die die gegevens willen hergebruiken en die zich ook aan regels moeten houden. Deel open acces is mogelijk, of getrapte toegankelijkheid, waarbij geanonimiseerde fragmenten wel publiekelijk toegankelijk zijn, maar de volledige data alleen na toestemming.

Hoewel meerdere keren de uitspraak terugkomt: “data sharing is uncommon” blijkt het zeker voor moderne grootschalige projecten praktisch onontbeerlijk. Megasystemen en technologieën kun je niet meer institutioneel behappen, maar vereisen een gezamenlijk approach.

Voor longitudinaal onderzoek is gearchiveerde data zeer waardevol, omdat je dan tijdslijnen kunt maken, maar dat vereist ook calibratie van de gebruikte methoden om vergelijkbare resultaten te halen.

Een paar inleiders stelden dat de onderzoeksvraag verandert door de hoeveelheid: waar je vroeger uitging van een hypothese en die ging testen,ga je tegenwoordig uit van het materiaal, waarin je patronen en uitkomsten zoekt. Ook de noodzaak tot multidisciplinair (incl technologie-experts) onderzoek en samenwerking in grote systemen vereisen een andere aanpak van het onderzoek.

En unaniem is men van mening dat de subsidiegever een belangrijke rol speelt in het geheel. Bij het subsidiëren van onderzoek zou al – ook financieel – rekening gehouden moeten worden met data management. Ook de neiging van subsidiegevers tot alleen het subsidieren van korte termijn projecten werkt dan tegen een efficiënte data management (laat staat met het oog op digitale duurzaamheid).

Een aantal voorbeelden zijn te vinden op de volgende sites:

· Social & Environmental Inequalities in Rural Areas
· Data support service van RELU
· Alfred Wegener Institute for Polar & Marine Research: Climate timelines
· Immunological data
· Parse, shared eu data
· Clarin webbased approach language
· GBIF
· Paleobiology Database
· The eCrystals data repository op basis van Eprints
· Psychdata: dataarchive
· Verrijkte Publicaties (veteranen tapes) .


Geen opmerkingen: