7 okt 2013

TPDL2013 nabeschouwing

Het 17e International Congress on Theory and Practice of Digital Libraries vond plaats in het Grand Hotel Excelsior in Floriane(Valetta) op Malta van 22-26 september met vooraf een aantal tutorials en achteraf een aantal workshops.


Statistiek
Er staan 38 lezingen aangekondigd in het programma boek. Er was een panel met 8 presentaties en de postersessie opende met 28 1-minuut/presentaties. In mijn tutorial waren 5 presentaties en er werden in totaal 6 tutorials gehouden, en een Doctoral Consortium met 6 lezingen. In mijn workshop werden 12 presentaties gegeven en er waren 6 workshops. Dat komt dan grof geteld bij elkaar op 182 presentaties.In de officiele proceedings, die door Springer worden gepubliceed onder de titel ´ Research and Advanced Technology for Digital Libraries` staan 72 hoofdstukken. Er waren 300 deelnemers uit 40 landen. Zelf heb ik 45 sprekers gehoord, 6 blogpostjes geschreven in 16 Word-bladzijden met in totaal 4552 woorden, 102 hyperlinks, 19 afbeeldingen en er werden zo´n 40 EU-projecten besproken. Kortom een boordenvol congres.

Digital Libraries
De TPDL, opgericht als European Conference on Digital Libraries, o.m. door Ecrim(European Research Consortium for Informatics and Mathematics) is bedoeld om onderzoekers in computertoepassingen over hun nieuwste onderzoeken te laten vertellen. Hoewel er ook, gedurende de hele conferentie telkens weer het belang van bruggen bouwen tussen ICT en publiek aan bod kwam, lag de nadruk ook wel erg op de technologische ontwikkelingen.
De formele defintie van ‘digital library’uit het Digital Library Reference Model luidt:
"A potentially virtual organisation, that comprehensively collects, manages and preserves for the long depth of time rich digital content, and offers to its targeted user communities specialised functionality on that content, of defined quality and according to comprehensive codified policies.
"

Onderwerp
De titel van het congres was “Sharing meaningful information” en het centrale thema kan worden samengevat in 3 woorden:
samenwerking, linking, semantisch web
.
De twee keynote-sprekers waren goed gekozen en vertegenwoordigden ook de essentie van de hele conferentie: Christine Borgman gaf alvast een inkijkje in haar nieuwe boek Big Data, Little Data, No Data,dat zal gaan over nieuwe vormen van wetenschappelijke comunicatie, openheid als norm voor het wetenschappelijk proces en hergebruik van data als uitgangspunt voor nieuw onderzoek.En de tweede keynote-spreker Sören Auer sprak over linked data. Hij is de man van het “Wikipedia semantification project DBpedia or the social Semantic Web toolkit OntoWiki” en toonde verschillende semantische tools en bijv. ook om als transitie maatregel te beginnen met het semantisch annoteren van pdfs..
Hij sprak over de linked data life cycle, en over de noodzaak om de digitale bibliotheken opnieuw uit te vinden en te trransformeren naar 'knowledge hubs'.


In het vervolg van de conferentie kwamen deze begrippen steeds weer terug, soms met wat meer nadruk om text extractie, soms meer nadruk op kunstmatige intelligentie, soms op crowdsourcing, en soms ging het om de welbekende discussie van waardering en erkenning en het publiceren in high impact factor journals.
De tutorial die ik volgde gaf me een stevige introductie in data curatie. Data curatie, aldus tutorial-leider Andreas Rauber is niet genoeg, en ook een Data management plan volstaat niet. De uitdaging is om het proces, in zijn context vast te leggen
we need to move beyond the concept of data and capture ‘all’ elements of a research process
De demo's in de tutorial en de verhalen eromheen werden gegeven vanuit het project Wf4ever Workflow 4ever, dat draait om het preserveren van workflow in research objects. Ook semantisch geannoteerde papers kunnen tot research object worden omgewerkt en zo sloot ook dit verhaal naadloos aan op de rest vna de conferentie.
De workshop waarmee het geheel eindigde was een waterval aan resultaten en halfresultaten van onderzoeken in de richting van data curatie, data en publicatie verrijking en het semantisch annoteren. Het kwam weer terug op linked data, het linken van publicaties aan data en data aan de research workflow.
De presentaties van de workshop staan inmiddels op de site.

Na de conferentie heb je meestal het gevoel dat er een thuiswerkopdracht aan vast zit, in het Engels vaak 'take home message' genoemd. Voor mij is dat tweeledig:
- research workflow systemen Taverna / My Experiment nakijken op hun waarde en bruikbaarheid.
- winter weblecture in semantische web technologieen van Uni Bonn (Auer).
En uiteraard kijk ik met belangstelling uit naar het nieuwe boek van Christine Borgman.


Geen opmerkingen: