29 nov 2016

KNVI-congres 10-11-2016

Verslag KNVI-congres 10-11-2016 met als thema “Do it Yourself”

DoehetZelf
Het thema kwam terug in de diverse presentaties, waarbij de sprekers de aanwezigen in de zaal vragen stelden, die onderling bediscussieerd konden worden.
Dat leverde wel leuke reacties. Tom van Oeffelt, onderwijskundige van StoAS (Aeres) begon met het onderwerp ‘professionele identiteit’. De discussievragen aan de zaal waren onder meer:
“Wat je de essentie van uw beroep?”
“Waar blinkt u in uit?”
Altijd aardig om bij stil te staan.
En wat is identiteit: wordt vooral bepaald door stabiliteit en verhouding tot buitenwereld.  [ Lastig dus voor de gemiddelde bibliothecaris, want niet stabiel en onzekere relatie met buitenwereld ].
‘De hedendaagse prof zit niet in één frame’. Daarbij hoeft alleen maar verwezen te worden naar de fusie tussen KNVI (bibliothecarissen) met NGI-NGN (IT-ers) en SOD (archivarissen).
Ook Bianca Kramer en Jeroen Bosman kwamen aan het eind van de dag met hun Open Science presentaties tot een aantal vragen:
“Hoe belangrijk is/wordt Open Science ? Op wat voor termijn ?
Welke rol moeten bibliotheken hebben ? (volgend  of leidend?)
Hoe ver is mijn eigen organisatie ?
Wat doen andere organisaties / bibliotheken al ?
Welke aspecten van Open Science raken aan mijn rol ?”

Visualisatie
Gelukkig waren er niet alleen open vragen met discussie, maar ook reguliere presentaties en workshops, waaronder het thema ‘visualisatie’.
Michael Westenberg (Tu/e) presenteert het project CATViS: visualiseren van bibliotheekdata, een project samen met UvA en OCLC. Een van de eerste producten uit het project is een interactieve geo-visualisatie van een verzameling boektitels in een GLAMMap
voorbeeld van een geografische afbeelding van de locatie van 18e eeuwse filosofische boeken

Westenberg besprak in zijn presentatie ook de wat meer technische kant van de visualisaties zoals de visuele codering en clustering. Aardig is zijn verwijzing naar http://viz.wtf: visualizations that make no sense en – wel bruikbaar D3-Data-driven-documents.
Klaas Jan Mollema (Haagse Hogeschool) gaf een klassieke presentatie over wat visualisatie en infographics zijn. Bij zijn overzicht baseert hij zich op David McCandless’Information is beautiful.  Visualisaties, zegt Mollema dienen om complexe zaken inzichtelijk te maken.

Hij spoorde de aanwezigen wel aan om zelf actief te worden bijv. m.b.v. Powerbi, een gratis visualisatie-tool van Microsoft. ([Maak een infographic die laat zien hoeveel kliko’s er nodig zijn voor het afval van AH].
Daar was tijdens die dag geen tijd meer voor, maar wel hebben we nog hands-on met Rob Coers (Go-opleidingen) geoefend met Piktochart. 
De dag werd afgesloten met een keynote van Dimitri Tokmetzis (De Correspondent) over hun boek “Je hebt wel iets te verbergen’ over privacy en privacy-schendingen op internet. (zie ook een wat oudere ppt, maar nog wel actueel).


Presentaties ook op de KNVI-site.


Een leuke dag, met nieuwe gezichten, maar ook veel oude bekenden.
Helaas geen koffie buiten de officiële pauzes en ook gen bitterballen toe.

Geen opmerkingen: