11 apr 2013

Vogin-IP-lezing over zoeken

Op 28 februari 2013 werd de IP-lezing ‘Zoeken en vinden 2013’gehouden in de Brakke Grond in Amsterdam. Het zou de 9e IP-lezing kunnen zijn geweest, maar ik ben er niet geheel in geslaagd om alle voorgaande terug te vinden. Een korte samenvatting over wat eraan vooraf ging:
7 -10 -1999 1e IP-lezing met Thijs Chanowski over zoeksystemen P. Geytenbeek en B.Goes over VoiceXpress (spraaksysteem) en K. van Rijsbergen over information retrieval (met overheadprojector!)
5-10-2000 IP-lezing ‘Transformatie van de corporate library’ met E. Prime over keuze corporate libraries (HP) , R.Miller over transformatie kennisintensieve organisatie en H. Steens over kennismanagement-functie binnen Cap Gemini E&Y. Met workshops in de ochtend.
3-10-2002 IP-lezing ‘Zoeken in de toekomst’ met R. Basch over inschatten eigen competenties, E. Sieverts over Google zoeken vs dure databases, S. Alterman over context van de klant, E. Rousseau en K. Donau over software-infrastructuren voor verwerken van ongestructureerde informatie.
2-10-2003 IP-lezing ‘Koersvast laveren in zwaar weer’ met A. Davies over knowledge alignement, F.Campos over budget-kortingen Nationale Bibliotheek Portugal, L.Lettis over het opklimmen in de waardeketen, C.Noordam en M.Diependaal over virtueel kennisnetwerk crisisbeheersing en D. Toornstra over positionering en marketing.
20-01-2005 was 14-10-2004 IP-lezing ‘Taxonomieën’ met M.Belam over taxonomieën en classificaties bij BBC, A. Gilchrist over verschil tussen thesaurus, taxonomie en ontologie ( en nog 3 anderen – niet gevonden, er zouden 5 lezingen zijn geweest).
30-5-2006 7e IP-lezing ‘Alles over zoeken en gevonden worden’ met C. Sherman over zoekmachinemarkt, S.Lande over Web 2.0 zoekmachines, T. Huibers over kritisch kijken naar zoekmachines en J. Bosman over zoeken 2.0.
11-6-2009 8e IP-lezing ‘Integriteit 2.0’ (4 sprekers)

Deze IP-lezing met als ondertitel: workshops en lezingen rond zoeken en vinden op internet werd georganiseerd door het tijdschrift InformatieProfessional samen met Vogin.

Van de workshops heb ik geen gebruik gemaakt, wel ben ik naar de lezingen geweest (= het middagprogramma). Voorafgaand aan de lezingen kreeg Eric Sieverts een onderscheiding. De introductie werd gedaan door Boyd Hendriks.
Er waren dit keer aanzienlijk wat mensen met een laptop of een tablet. Merkwaardigerwijs borg de jongeman naast me zijn iPad Mini op zodra de 1e spreker begon te spreken.

De eerste spreker was Phil Bradley, al jarenlang bekend bij weblog-lezers en twitteraars. Zoals Eric Sieverts de zoekspecialsit in NL is, is Bradley dat voor wat betreft de Engelstalige wereld. Niet verwonderlijk dus dat hij sprak over Google.
The changing landscape of web search” Google, stelt Bradley is qua core business geen zoekmachine meer maar een advertentiebedrijf. Als ‘goede’ zoeker lever ik het advertentiebedrijf niets op, vandaar dat delen als ‘advanced search’ minder zichtbaar worden en niet verder ontwikkeld worden. Het traditioneel zoeken (naar webpagina’s) geldt niet meer: bronnen zijn verbrokkeld: foto.s, tweets, muziek, betrouwbare bronnen zijn er niet meer er is nu sprake van ‘the rise of social search’, het user generated content, zoeken in je eigen netwerk (filter bubble). Bradley’s antwoord is om te proberen je eigen content toegankelijk te maken, eigenlijk bookmarken. (Tja)

De volgende spreker (A. v.d. Bosch) ging in op een tamelijk hot item anno 2013 nl text-mining (zie discussie Piwowar-Elsevier) uit mijn Twitter-tijdlijn. Zijn titel:” Text mining: automatische en grootschalige analyse van entiteiten en gebeurtenissen in tekst
De vraag van Antal van den Bosch is of je onderzoeksvragen mbv textmining kunt beantwoorden uit web-based full text bronnen. Er is wel een grote verzameling van informatie, maar het blijkt nog behoorlijk lastig om daar gericht informatie uit te halen. Dan ben je wel verplicht om grovere zoektermen ‘bags of words’ te gebruiken. Je kunt zoekfilters bouwen m.b.v. hashtags, van tijdstippen. Zo zou je nieuws kunnen voorspellen. V.d .Bosch geeft voorbeelden als http://zapaday.com , http://valkuil.net , http://fowlt.net en andere twitter-filters.

Van tekst-mining naar linked data is niet zo’n grote stap en het idee van ‘Linked Science : building a web of research data’ van Rinke Hoekstra is zo gek nog niet.
Hoekstra wil graag een web bouwen van onderling verbonden onderzoeksdata (linked science), die ook weer op onderdelen verbonden zijn naar publicaties, citaties en andere connecties. Zo zou alle data transparanter moeten worden en makkelijker reproduceerbaar, dus uiteindelijk betrouwbaar. Zo kun je een semantisch web bouwen van delen van onderzoeksdata die aan elkaar gelinked zijn (linked data).

Na de theeapuze vertelde Joost Jansen van PWC over een zoekmachine die niet geworden is wat men ervan verwacht had. Hij noemt daarvoor 5 redenen: meer dan een platform tegelijk doorzoeken is ondoenlijk, er zijn verschillen in relevantie, actualiteit en betrouwbaarheid, sterke veranderingen in technologie naar sociaal, locaal en mobiel, bereidheid tot investeren is beperkt en uiteindelijk is content niet de ‘king’ maar de mensen. Uiteraard was het op onderdelen wel succesvol en uiteindelijk heeft PWC dan ook een prijs gewonnen voor haar nieuwsplatform.

De laatste spreker Henk van Ess presenteerde het nieuwe persoonlijke zoeken met Facebook Graph Search en Google Now. [Ook de NRC kwam in dezelfde tijd met dit verhaal]
Het geeft een beetje een unheimisch big brother is watching you gevoel als je ziet hoe makkelijk je mensen in categorieën kunt indelen en op zoeken. Het is goed bruikbaar als marketing tool. Je zoekt op info die je zelf op Facebook zet, die data is manipuleerbaar, redelijk onbetrouwbaar, en onvoorspelbaar maar komt altijd in antwoordlijstjes. Technisch is het geheel nog niet rijp.
[En gelet op het dalend Facebook gebruik komt het wellicht ook niet zover. ] Helaas gebruikte Henk om dit alles te illustreren een voorbeeld dat mij althans helemaal niet aanspreekt, nl hoe je met de auto van Amersfoort naar Amsterdam kunt komen en de files kunt vermijden (neem gewoon de trein!).

Ik vond de locatie, de Brakke Grond, - hoewel ik het een prima café vind voor een lekker Belgisch biertje, niet goed geschikt. Maar we eindigden met een gezellige borrel en een lekker muziekje.

1 opmerking:

Peter Evers zei

Mooi overzicht Marianne!