8 mei 2013

Een kijkje in de keuken bij Naturalis

Op 16 april jl werd er door de NVB-werkgroep O&O (onderwijs & Onderzoek) een middag georganiseerd in de reeks “Kijkje in de keuken bij...” bij Naturalis in Leiden. Het Museum en natuurhistorisch biodiversiteitscentrum dat tegenwoordig officieel heet: “Naturalis Biodiversity Center “.

We krijgen, na de koffie, een inleiding van het hoofd van de bibliotheek Caroline Pepermans. Zij schets de ‘integratie en inhuizings-’perikelen die de fusie tussen Nationaal Herbarium Nederland, het Zoölogisch Museum Amsterdam, en Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis. (Naturalis Geschiedenis). Caroline schetst de chaos en heisa bij die verhuizingen en bij de overname van diverse andere collecties zoals ook die van de Malacologische Vereniging (zat bij ZMA) en het beheer over de bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Vereniging .
Hoewel nog niet alle problemen en drukte zijn opgelost en weggewerkt is de rust nu toch enigszins neergedaald en kijken ze al verlangend uit naar de volgende klus, nl de verbouwing, compleet met geheel nieuwe ingang in 2016. “Het Fonds Economische Structuurversterking stelde 30 miljoen beschikbaar voor o.a. digitalisering, integratie van de collecties en het programma Natuur van Nederland” Tom Gilissen vertelt erover, met name over het digitaliseren van de 2D-straat.En begint met een mooie video:Tom vertelt over digitalisering van de eigen (i.e. uitgegegeven door Naturalis zelf) tijdschriften. De gedigitaliseerde tijdschriften zijn te vinden in de NBC repository.
En hij spreekt over de bijzondere boeken (oude drukken) en over BHL-europe BHL: Biodiversity Heritage Library digitaliseert oude natuurhistorische boeken en stelt ze onder open access full text ter beschiking. Naturalis neemt met deze actie deel aan BHL-Europe. En BHL-Europe is op zijn beurt weer deelnemer aan de Europeana-bibliotheek. Tom spreekt ook over de digitalisering van diverse natuurtijdschriften en de gezamenlijke repository. Naturalis Biodiversity Center wil daarbij samenwerken met andere taxonomische instanties in Nederland zoals stichting RAVON. Dat project loopt nog, daar waar de andere al bijna afgerond zijn.

Na de pauze vertelt Godard Tweehuysen over de bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Vereniging. Die is in 1845 meteen met de oprichting van de vereniging gestart met de bibliotheek. Het doel ban de biblitheek was van meet af aan om elk werk met een entomologische aard te bezitten. De bibliotheek heeft veel te danken en 2 weldoeners van grote faam en wel aan 1869 Hartogh Heys Lier (1869) als aan Uyttenboogaart (-en – Eliasen) 1948. De bibliotheek van de NEV was altijd ingehuisd bij het ZMA, maar is voorlopig opgeslagen in het IWO (van de UvA) en de medewerkers hebben een werkplek bij de Artis-bibliotheek.

Een andere bijzondere taxonomische bibliotheek is die van de kreeftachtigen. Alex van Alsemgeest vertelt over deze bijzondere Bibliotheca Carcinologica. Deze bibliotheek is geheel samengesteld door prof. Lipke Bijdeley Holthuis, voormalig conservator van de afdeling crustacea van het Museum Naturalis. Hij verzamelde bijzondere boekwerken over de kreeftpotigen en vertelt ook zeer aansprekelijk over prof. Holthuis, die helemaal bezeten was van die beesten. Toevalligerwijs heeft mijn partner in 2001 in de Volkskrant bijlage Wetenschap een interview gepubliceerd met deze prof. Holthuis.
We besluiten de middag met een kijkje in de bibliotheek waar Alex wat mooie oude drukken van boeken van Linneaus en andere heeft klaargelegd en waar we ook nog de - nog steeds in gebruik zijnde- kaartcatalogus zien van overdrukken. Want helaas, aldus de huidige bibliothecaris helaas zit nog niet alles in de GGC en wat erin zit is ook nog niet helemaal goed. Werk genoeg dus nog. Maar wel erg fascinerend, daar in Leiden!

Geen opmerkingen: