7 jan 2009

Gelezen 2008

Het overzicht van mijn lijst "gelezen" in 2008:

*Print is dead: books in our digital age / Jeff Gomez. Macmillan, 2008. ISBN 9780230527164.

Goed gedocumenteerd en beargumenteerd overzicht over de plaats van het boek, nu en in de toekomst. Een toekomst, die gekenmerkt wordt door veranderd leesgedrag en leefgewoontes. Het boek zal zich daarbij aanpassen en niet meer hetzelfde boek zijn dat het altijd was. Het lineaire, gedrukte boek heeft slechts een marginale toekomst. Het boek als uiting van een idee/onderwerp, wordt in de toekomst volledig multimediaal, digitaal, interlinked en gemaakt met deelname van de lezer.


*An army of Davids: how markets and technology empower ordinary people to beat big media, big government, and other Goliaths by Glenn Reynolds. Nelson Current, 2006. ISBN 1595550542.
Met het success van Internet als achtergrond beschrijft Glenn Reynolds de opkomst van het individu als massa eenlingen die samen voor elkaar krijgen wat grote bedrijven niet lukt. “.. the power of millions of amateurs doing things because they wanted to do them, not because they were told to. It was an Army of Davids, doing what the Goliaths never could have managed. Met anecdotes over bierbrouwen en muziekzenders, tips over goed bloggen en een beetje over de marketing en economie van afzonderlijke initiatieven. Hij heeft het over ‘horizontale kennis’, kennis die je opdoet door met gelijkgestemden te communiceren (web 2.0, social sites) naar ‘horizontale politiek’. Hij besluit met de voorspelling dat mensen in de toekomst niet aleen over intellectuele, maar ook over fysieke krachten kunnen beschikken, die voorheen voor individuen onbereikbaar waren. “Changes will come faster and thicker than we have seen from the computer revolution so far. Op zijn (politieke) blog ‘Instapundit’ werkt hij die ‘singularity’verder uit.

* The succesful academic librarian: winning strategies from library leaders ed. by G.Meyer Gregory. Information Today, 2005. ISBN 1-57387-232-6

Bundel bijdragen met raadgevingen voor een succesvolle carriere als wetenschappelijke bibliothecaris. Geheel gericht op de situatie in USA. Mooi beschreven wel hoe dat in elkaar zit met tenure track posities. Aanmoedigingen om te publiceren en als belangrijkste advies om je gebruikers en collega's te kennen. Succes betekent niet noodzakelijkerwijs geld, roem en macht, maar veeleer duidt het op een overeenkomst tussen jouw eigen waarden en doelen met die van je werkomgeving.

 • *Principles of Data Management: facilitating information sharing / by Keith Gorden. BCS, 2007. ISBN 978 1 902505 84 8.

  Geschreven vanuit de ICT-hoek met een goed oog voor de organisatorische kant van de zaak, geeft de auteur zijn visie op data management. Zijn definitie van data management is dat het een bedrijfsbrede dienst is, die er voor zorgt dat de verschillende informatiedinsten gecoordineerd gebruikt maken van betrouwbare en relevante gegevens. Er zijn drie onderdelen te onderscheiden: databeheer, databasebeheer en het beheer van de repository. Met onder meer hoofdstukken over data definitie, metadata, data kwaliteit en toegankelijkheid van data.


  *Kwaliteitszorg in de wetenschap: van SEP naar KEP / KNAW-commissie kwaliteitszorg, maart 2008.

  Verslag van de commissie kwaliteitszorg. Aanbeveling is om te komen tot een eenvoudiger systeem om de waarde van een wetenschapper / onderzoeksgroep / instituut te meten. SEP, peer review en bibliometrie zijn de huidige meest gebruike methoden. Daarvan zou het voorgestelde Kort Evaluatie Protocol (KEP) een mix/ afgeliede moeten zijn.


  *Survival guide for scientist: Writing - Presentation - Email / Ad Lagendijk. 2008 isbn 978 90 5356 512 4.

  Tips voor het schrijven van wetenschappelijke teksten, presetnaties. En voor de omgang met je mail.


  *The Information Commons Handbook / Donald Robert Beagle. Neal-Schuman Publishers, 2004. ISBN 978-1-55570-562-6.

  In het verleden was de "commons" de open publieke ruimte. Het concept van "information commons" beschrijft de fysieke, virtuele en culturele omgeving voor nieuwe leer-gemeenschappen van studenten, docenten, wetenschappers en onderzoekers.


  *Amerika voor en tegen. / Maarten van Rossem. Het Spectrum 2002. ISBN 90-274-8000-1.

  Bundel van zijn pittige columns over Amerika. Verfrissend en toch wel herkenbaar.

  *Motiveren voor Dummies / Max Messner. Addison-Wesley, 2002. ISBN 9789043005302.

  Beetje open-deur management tips. Doet me denken aan mijn LOODS (Leidinggeven in de Organisatie door Ontwikkeling van Dienstverlening en Samenwerking)cursus uit eind jaren 80.


  *Changing the way we work. / MichelleBoule. Library Technology Reports vol 44. no. 1 Jan 2008.

  Werken in een virtuele team omgeving, met internet tools en groupware.


  * E-moderating: the key to teaching & learning online / Gilly Salmon. RoutledgeFalmer.2004.2nd ed. ISBN 0415335442.

  Over het faciliteren van het online leren.


  *Wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen / Johan Heilbron. KNAW, 2005 2e druk.

  Ethische kwesties: eerlijkheid en geloofwaardigheid in de wetenschap.


  * Libraries and Google / ed. W.Miller, R.M.Pellen.

  Voornl. over Google Print, nu Google Books en de verwachtingen (en angsten) van bibliotheken.


  * Werken aan een nieuwe bibliotheek: Programma van eisen voor bouw en inrichting / Vereniging Openbare Bibliotheken.

  Nieuwbouw eisen aan openbare bibliotheek.


  * Sharing, privacy and trust in our networked world /OCLC.

  Enquete naar de mening van onderzoekers, studenten en bibliotheken over de relatie bibliotheken en sociale netwerken.


  * Dancing naked in the mind field /Kary Mullis.

  Autobiografie van de Nobelprijswinnaar die de DNA-techniek PCR uitvond. • Geen opmerkingen: