23 sep 2013

TPDL 2013 Keynote

De officiële opening van het TPDL 2013 congres wordt verricht door een aantal officials, zoals de Minister van Educatie van Malta, enkele UNESCO officials (Valetta wil, net als Leeuwarden in 2018 Culture Hoofdstad van Europa worden) en een COST.eu (financieringsprogramma voor onderzoek) vertegenwoordiger en iemand van de Universiteit van Malta (toch nog 14 faculteiten).
De COST-vertegenwoordigster memoreerde dat de Johannieter Orde (sinds 1564 Valetta), de eerste Europese samenwerking was.
[Heb een fraaie catalogus gevonden van een tentoonstelling uit 2009 van de archieven van de Johannieters).
*
De openings keynote wordt uitgesproken door Christine Borgman. Van haar had ik al het boek gelezen “Scholarship in the digital age.
Christine Borgman.MIT Press, 2007. Goed gedocumenteerd boek met een beschrijving van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Heel breed en daardoor worden veel onderwerpen slechts aangestipt. Ook over het belang van incentives voor het opslaan van data bijvoorbeeld. Geeft toch een aardig overzicht van de gevolgen van internet voor onderzoek.
Ook in deze keynote blijkt ze goed gedocumenteerd en geeft een heel mooi overzicht over een van de grootste issues in de wetenschap: Research Data Management. Digital scholarship, aldus Borgman "encompasses the tools, its about services and infrastructure that supports research too". Daarbij noemt ze ook nog het het recente OA rapport waaruit blijkt dat al meer dan de helft van de publicaties openbaar toegankelijk zijn.
Binnenkort komt er een nieuw boek van haar uit: “Big data, small data, no data: digital libraries past, present and future“ Daarin beschrijft ze vier duidelijke trends:
1. Open scholarship is norm (open data, open collaborations, open publication, open dissemination, open ontologies, open access attitudes)
2. Formele en informele publicaties lopen door elkaar heen, dus ook credits (altmetrics) [al in 1964 beschreven Garvey & Griffith in Science het verschil – ook in waardering – tussen formele en informele publicaties]
3. Data is lokaal bepaald (big data kan ‘big’ zijn in omvang, varieteit en snelheid (velocity) verschil tussen disciplines ‘índustrial tools vs artisanal tools’, long tail
4. Open data veroorzaakt een paradigma verschuiving (doel van onderzoek is niet langer de publicatie maar het hergebruik van de data)

Data sharing is not a technical issue, but a cultural

Haar presentatie is beschikbaar via haar website.

Geen opmerkingen: