20 jun 2007

Boek De Digitale Bibliotheek

Tijdens het congres over de digitale bibliotheek is het boek “ De Digitale Bibliotheek” (onder red. van Bart van der Meij en Kees Westerkamp) gepresenteerd.
Ik heb het boekje in handen en juich de verschijning ervan erg toe. Zoals de redactie in de inleiding zegt is er in het Nederlands nog geen goed overzicht over de digitale bibliotheek. Leuk en interessant lijkt me en nuttig om een optimaal (en zeker niet ‘zo optimaal mogelijk’ ) informatiecentrum in te richten.
*
Het eerste hoofdstuk gelezen “ Op schoot bij de eindgebruiker” van Kees Westerkamp. Ik ben het volledig met Kees eens dat de eindgebruiker centraal moet staat (en ook altijd al centraal heeft gestaan, zeker in de speciale bibliotheken).
Empowerment van de gebruiker is een belangrijk gegeven, zie ook de boodschap die Guus van den Brekel als een tijdje doorgeeft aan de medisch bibliothecarissen op congressen (EAHIL en BMI) en laatst in een aardig interview met hem.
Waar voorheen, noodgedwongen door het ontbreken van goede gereedschappen, veel tijd moest worden gestoken in administratieve taken zoals het opbouwen en onderhouden van een catalogus en het reproduceren/uitlenen van artikelen en boeken, heeft de informatiespecialist haar handen nu vrij om zich op de kern van het beroep te storten: het ondersteunen van de eindgebruiker bij het vinden, selecteren en gebruiken van informatie.
Zelf heb ik 25 jaar (meer al) ervaring in het vak en de laatste 7 jaar heb ik me intensief bemoeid met medische bibliotheken. En daar zie je dat ze allemaal toch al ruimschoots de stap naar de digitale bibliotheek gemaakt hebben. Kees klaagt er in zijn artikel over dat er nog bibliothecarissen zijn, die vastzitten aan de traditionele manier van werken, maar ik ken die niet. In de fase van de paradigmaverschuiving (grofweg in de jaren negentig) kwam je wel eens collega’s tegen die zo vergroeid waren met de administratieve taken dat er geen zicht was op een digitaal perspectief voor die mensen, maar nu ligt dat toch wel achter ons. Wat dat betreft is het pleidooi van Kees om je toch vooral te focussen op een digitale bibliotheek al een gelopen race.
Veel speciale bibliotheken hebben moeite met het organiseren van licenties. Dit in tegenstelling tot de universiteitsbibliotheken, die gezamenlijk een machtige vuist hebben t.o.v. de grote uitgevers. Het organiseren van licenties voor toegang tot elektronische bronnen (databanken en tijdschriften) is een zeer belangrijk aspect van het werk in de huidige digitale bibliotheek. Dat zie ik niet zo terug in het artikel van Kees, maar dat komt ongetwijfeld nog aan de orde. Een andere belangrijke taak, het organiseren van trainingen en instructie bij gebruik van digitale bronnen (databanken, tijdschriften, e-tocs) blijft in dit eerste stukje ook nog onderbelicht.
Maar ik ga er eens goed voor zitten en kijken wat ik er van op kan steken.

Geen opmerkingen: