26 jun 2007

Licenties

Wij zijn een onderdeel van de KNAW en de KNAW is op zijn beurt geassocieerd aan het UKB. Het UKB is een samenwerkingsverband van KB en UB’s en een van de actiepunten is het onderhandelen over licenties voor (elektronische) tijdschriften.
De UKB heeft ene werkgroep Licenties die samen met IWI en Surfdiensten de licenties regelen. Organisatorisch zit het toch wel wat lastig in elkaar.
Wij hebben sommige licenties ook via Surfdiensten lopen en halen dan aan bij de UKB-overeenkomsten. Bij het maken van eigen overeenkomsten met een uitgever is het goed om een uitzonderingsclausule op te nemen in het contract, dat als de UKB betere voorwaarden bereikt we daar bij kunnen aansluiten. KNAW is een inventarisatieronde aan het houden om te bezien waarin we voordeliger uit kunnen om het gezamenlijk (alle KNAW-instituten) doen.
Op de site van de UKB staat op de Licentiepagina ook nog een artikel van Hans Geleijnse “Licensing principles, consortia and practicle experiences”uit LIBER 1999. Een beetje oud dat wel, ik vraag me af of er veel veranderd is sindsdien.
Ik heb hier ook nog het proefschrift van Henk Voorbij “Van gedrukte naar elektronische tijdschriften: gevolgen voor publicatiemodellen en evaluatiemethoden”uit 2005, maar dat gaat niet zozeer over licenties als wel over evaluatie en dat is ook een leuke tak.

Bij SURF vallen de tijdschriften onder de “contentlicenties”. Daarnaast heeft Surfdiensten ook softwarelicenties (ook voor individuele medewerkers/studenten van de aangesloten instellingen). Soms is het inderdaad handig om een licentie via Surfdiensten te regelen.

Geen opmerkingen: