9 jul 2007

Content

Het modewoord van de laatste tijd. Althans ik kom het regelmatig tegen. Laatst nog met de term ‘contentlicenties’. De KNAW wil onze ‘contentlicenties’ inventariseren en daarbij hebben ze het over de licenties met tijdschriften, web of essence e.d. Daarover heb ik eerder geschreven. De CWIS heeft het ook over ‘content’, de volgende bijeenkomst moet als centraal onderwerp contentgericht zijn. Over de inhoud dus, en dan gaat het over ‘schrijven voor het web’.
En nu lees ik in hoofdstuk 2 van het boekje De Digitale Bibliotheek in het artikel van Jurgen Egges met als titel ‘Een contentplan als basis van een digitale bibliotheek’.
Aardig hoofdstuk, contentplan lijkt een beetje synoniem voor collectieplan, maar dan voor digitale bronnen. Het contentplan bevat het contentbeleid, marketingplan en contentbeheer. Het contentbeleid wordt beschreven in de stappen: trendanalyse, collectieanalyse, witte vlekken inventarisatie, onderzoek nieuwe bronnen, trials en evaluatie, keuze en budget, aankoop. Dat lijkt me een heel goede opzet voor wat vroeger een informatieplan werd genoemd. Eggers geeft een aardig en gemoderniseerd overzicht van zo’n plan.
Ik zelf blijf nog een beetje zitten met dat begrip content. In zijn definitie op p. 26 stelt Eggers nadrukkelijk dat een contentplan geen contentmanagementplan is, want dat slaat dan weer op CMS: softwaresystemen voor het opzetten van een intranet. Content slaat hier dus op het inhoudelijk management van de content van een CMS.:)
[Overigens wil Word het woord ‘content’ consequent vervangen door ‘tevreden’]

Geen opmerkingen: