10 jul 2007

Definities

Via het sociale bibliotheek netwerk bibliotheek20.ning.com werd ik geattendeerd op het boek en een presentatie van David Weinberger over “ Everything is miscellaneous” . Hij zegt daarin onder meer dat het verschil tussen de klassieke wijze (Aristoteles) van naar de wereld kijken en die proberen in te delen en de moderne digitale manier van omgang met informatie een verschil is van definities. Aristoteles wilde alles scherp gedefinieerd en afgebakend hebben, terwijl met het huidige ‘ taggen’ de wereld op vele manieren kan worden ingedeeld. Zo heeft het begrip ‘ bird’ in de klassieke manier van indelen een hiërarchische indeling van – vogels – dieren etc. Als je een plaatje van een vogel gaat ‘taggen’ kun je dat doen met de term ‘bird’ of ‘Bird’ of ‘flying’ o.i.d.
In het klassieke ordenen was het zaak om alle dingen een enkele plek te geven net zo goed als we vroeger geleerd hebben om ‘alles’ te moeten terugvinden. Tegenwoordig is dat pad allang verlaten: ‘alles’ terugvinden – in de zin van een uitputtend literatuuronderzoek - is niet meer mogelijk. Terwijl het zoeken in een ‘tagcloud’ wel een goede benadering kan zijn om juist de verschillende invalshoeken te kunnen gebruiken om een onderwerp te benaderen.
Ik ben zelf klassiek opgevoed en hecht erg aan goede definities, maar ik voel ook wel erg mee met het idee dat er meer duidingen zijn dan die ene. Zeker ook, omdat bij het zoeken naar informatie juist die meerdere mogelijkheden nieuwe wegen kunnen openen.

Geen opmerkingen: