16 jul 2007

Endnote Web notes

Probeer nog wat met Endnote Web, maar het komt niet goed over.
Ik wil de artikelen die gepubliceerd zijn door medewerkers van het instituut downloaden met hun referentielijst.
Daaruit wil ik dan de tijdschrifttitels halen om zo het gebruik van tijdschriften als referentie te laten meewegen in de abonnementsbeslissing.
Maar dat valt tegen.
In Endnote eb komt de lijst met referenties niet volledig over in het NOTES veld.
Download ik naar een regulier Endnotebestand dan gaat het wel goed.
Wel leuk die statistieken: in 2006 zijn er in totaal uit 94 tijdschriften titels aangehaald. Nog niet veel als je bedenkt dat wij een lijst hebben met meer dan 340 tijdschrifttitels.

Geen opmerkingen: