17 jul 2007

Informatievaardigheden

‘Informatievaardigheden’ training is een onderdeel van de rol van informatieprofessional. Daarvan ben ik overtuigd. Het hoe en wat van informatievaardigheden is nog een heel discussiepunt.. Volgens een recente discussie op Bibliotheek2.0 (ning) zou ‘informatievaardigheden’-training meer geïntegreerd moeten worden in het ‘gewone’ lessenpakket. Ook het woord schijnt ter discussie te staan.
Gisteren las ik in de NRC het verslagje van een promotie (E. Kuiper aan VU). Ze heeft onderzoek gedaan naar de omgang van kinderen met het internet. En daarvan is ook een brochure gekomen, die op de website van ICT op school staat. Daarin wordt gesproken over ‘ webwijsheid’ . Webwijs zijn en kritisch met internet om kunnen gaan betekent ook ‘ in staat zijn om internetinformatie te lokaliseren, lezen, beoordelen en verwerken.’ Benodigde vaardigheden zijn dus: zoek-, lees- en beoordelingsvaardigheden.

Geen opmerkingen: