1 nov 2007

CWIS-NL Donicie

In de middag een workshop o.l.v. Etienne Donicie van het Taal-Centrum VU. Hij begint met de drie regels voor goede webteksten van Jacob Nielsen: de 50% regel, het scanbaar zijn, en objectief.
Hij spreekt over "Mysterymeat navigation [je weet niet waar naar toe: "informatie" of "algemeen"],en uiteraard een absoluut verbod op " klik hier". Zeer verhelderend was een filmpje over de resultaten van een " Eye track onderzoek" , daarbij wordt gekeken naar welke oogbewegingen gemaakt worden om informatie op een website te vinden. Zo begin je linksboven, scant koppen,kijkt niet naar rechts, en vertoont een soort ongevoeligheid voor drukke, advertentie-achtige stukjes "bannerblindness".
Belangrijk voordat je begint met schrijven is een doelgroep analyse: wat zijn de persoonskenmerken van je doelgroep en wat is het doel van je tekst. Let ook op de vormgeving, de kleuren en de lay out , zie de site van drempel vrij voor voorbeelden. De volgorde van je tekst alinea 's is van belang; het begrip 'oprolbaarheid' komt al uit een oude journalistieke traditie. Het betekent dat je het belangrijkste als eerste vermeldt, de alinea 's kun je dan van onderen af desgewenst afknippen.
We kregen wat aardige oefeningen waarin duidelijk werd wat een verschil het oplevert als je een aaneengesloten stukje tekst maakt of diezelfde informatie in geredigeerde stukjes presenteert.
Het stramien van feitelijk bericht ziet er als volgt uit:
de 5 w's en h (wie, wat, waar, waarom,wanneer en hoe), kopjes, intro, witregels, tussenkopjes, topisch zin (begin je tekst met een zin waarin de inhoud al wordt samengevat), links, geen cursief en niets onderstreept.
Het stramien van een motiverend bericht berust op hetzelfde, en bovendien gebruik je daarbij de gebiedende wijs, je spreekt de lezer aan en noemt niet steeds jezelf. Gebruik ook geen naamwoord staal en passieve zinnen en maak duidelijk wat de deelnemer eraan heeft.
Als uitsmijter geeft hij ons nog de Aida-regel mee:attention, interest, desire, action.

Tips over de formulering uit de ' de kleine schrijfgids ' van M. Hermans. Vermijd Bulletitis (lange lijsten met opsommingen) en vooral varieer!

Geen opmerkingen: