24 nov 2007

Internet overleven: generatieverschillen

De keynote spreker van het NVB congres, Cor Molenaar hield een presentatie getiteld: “Internet overleven: van Flower power tot second life”. Zo heet ook zijn boek.

Molenaar stelt dat de basis van ons gedrag wordt bepaald door routine, die structuur geeft, houvast en zekerheid. Hij laat zien dat de basisbehoeften van de mens hetzelfde zijn of je nu in het Nederland van de jaren zestig en zeventig (flowerpowertijd) of NL van nu. Iedereen wil contact en meedoen.
De grootste verandering trad op in jaren 90 met nieuwe communicatievormen en internet.
Molenaar psychologiseert verder over wat hij noemt vier niveaus van bewustzijn: Realiteitsniveau, Verbeeldingsniveau, Mystieke niveau, Bindingsniveau.
Mooi is wat hij noemde:”Deconstructie van het moeten”. De huidige overvloed aan keuzen, en de verbeelding vs. werkelijkheid
Structuur wordt gevormd voor je 30 bent, daarom zijn de kinderen die nu opgroeien anders.
Kijk naar kinderen en je ziet waar het naar toe gaat, houdt hij ons voor.

Ok dat neem ik graag aan. Later op de dag hoor ik een andere spreken praten over ‘digital natives’ (= dat zijn de kinderen die in een gedigitaliseerde wereld zijn geboren en opgegroeid) en de ‘digital immigrants’(= dat zijn de mensen die zelf de digitale wereld hebben vorm gegeven, maar nog wel een wereld hebben gekend zonder elektronica). Als ik naar mezelf kijk dan zie ik inderdaad wel enige moeite die ik heb met een aantal vanzelfsprekendheden. Zo print ik een lange tekst liever uit dan dat ik het op het scherm lees, maar printen komt in het hoofd van mijn 13-jarig nichtje niet op, zelfs niet als mogelijkheid. Ook heb ik zelf wat moeite met icoontjes, en begrijp ik niet altijd wat zo’n afbeelding aanduidt. Lastig met MSN’en en het gebruik van emoticons!

De jongere generatie (ook wel aangeduid als ‘millenials’, generatie Einstein) groeit op met computers en met internet en met een mobiele telefoon. Zij vinden al die dingen vanzelfsprekend. In het SCP rapport: ‘Nieuwe links in het gezin: de digitale leefwereld van tieners en de rol van hun ouders’ wordt aangegeven dat bijna alle jongeren MSN’en. Het gebruik van die chatmethode is het grote verschil tussen jongeren en ouderen.
Het aardige van dit rapport is voorts dat het uitwijst dat chatrooms helemaal niet zo vaak door tieners gebruikt worden: de meeste MSN’en met bekenden van hun contactenlijst. Voorts is het niet zo dat kinderen de ouders leren om met internet om te gaan. Kinderen leren wel degelijk van de ouders.

[Aardig is ook het SCP rapport ‘Verbinding maken. Senioren en internet’. Uit het persbericht lees ik dat de meerderheid van de senioren de achterstand op de jongeren hebben ingehaald en nu ook op internet aanwezig en minder bang is om fouten te maken].

Meteen ook maar het rapport gelezen van Forrester Consulting ‘Is Europe ready for the millenials’. In dit rapport is een onderzoek gedaan naar de bedrijven om te kijken in hoeverre bedrijven zijn aangepast aan de leef- en werkwijze van de jongere generatie.
“Millenials like to run processes in parallel, multitask, prefer working in peer groups and are more ‘learner-centered”. Hun manier van werken en werk beleven is anders. “technology and social factors converge to create social computing”. Verder zijn ze niet zo merkentrouw en ze houden niet van advertenties. Je ziet inderdaad dat er toch een andere manier van werken aankomt, waarin flexibele werktijden en werkplekken en een omvangrijk gebruik van netwerken meer centraal staat.
Al met al een boeiende toekomst: een met wel verschillen per generatie, maar niet echt een kloof.

1 opmerking:

monica lovato zei

Het woord tatoeage, of tattow in de 18e eeuw, is een leenwoord van het Samoaanse woord tatau, wat 'staken' betekent. Dat is de reden waarom deze redelijk goedkoopde tattooset goedkoop zo populair is geworden met de printers en cam.