28 mei 2008

Prestatie indicatoren

Het NOWT, observatorium voor Wetenschap en Techniek heeft de prestatie-indicatoren 2008 uitgebracht. Jaarlijks maken zij een analyse op basis van met name de gegevens uit Web of Science van de publicatie-output en de citatie-impact van de Nederlandse onderzoeksinstellingen. Dat wil zeggen van de Universiteiten, de onafhankelijke onderzoeksinstellingen zoals TNO en KNMI en de instituten van KNAW en NWO, evenals van enkele grote ziekenhuizen en commerciƫle instellingen.
De samenvatting alleen al is 35 pagina’s, maar die bevat gelukkig ook een ‘algemene conclusie’ van 2 A4. Conclusie is dat der Nederlandse R&D bestedingen beneden gemiddeld zijn vergeleken met andere westerse landen (1.37% van het BNP), terwijl er 18% van de werkende bevolking werkzaam is (iets meer dan gemiddeld). Echter zijn de Nederlandse onderzoekers erg productief en plaatsen Nederland daarmee in de top 3 van meest producerende landen ter wereld. In totaal worden al die publicaties ook nog eens 35% meer geciteerd dan het wereldwijde gemiddelde.
“Nederland scoort weliswaar zeer goed op wetenschappelijk gebied, maar bij Research & Development (R&D) in het algemeen, en bij innovatie in het bijzonder - beide belangrijke pijlers voor een vitale en succesvolle kennisintensieve economie - moeten wij tal van landen laten voorgaan.” Met dit citaat verwijzen de samenstellers van het rapport naar de Global Competitiveness Index (Nederland staat daar op de 10e plaats tussen UK (9) en Korea (11) en naar de European Innovation Scoreboard (Nederland staat daar in de gele – midden- zone tussen Oostenrijk (13) en Frankrijk(15).
Op pag. 48-52 wordt de wetenschappelijke prestaties van de KNAW instituten besproken en grafisch weergegeven. Het NIOO staat daar als meest publicerend instituut. 614 publicaties in de jaren 2003-2006. Heb ik nagekeken in Web of Science, dat klopt als je zoekt in het Adress veld op ”(Netherlands Inst Ecol) OR NIOO” en dan de jaren 2003+2004+2005+2006 selecteert, en vervolgens alleen de reviews en artikelen (geen brieven, congrespapers en editorials). Het NIOO heeft een citatie-impact score van 1.35 waarbij het mondiaal gemiddelde 1.0 is. De citatie-impact trend onder stijgende productie blijft min of meer gelijk.
In de bijlagen staan nog een paar leuke statistische tabellen over de citatie-trends in de tabellen 4.12-4.14. Dat geeft aan dat het voor het NIOO een stabiele, licht stijgende trend is.
Interessant om te zien dat de citatie-impact van het Hubrecht-laboratorioum na het promoveren van Plasterk tot minister verdubbeld is!

Geen opmerkingen: