19 mei 2009

2e SURF Workshop Onderzoeksdata

Als vervolg op de 1e workshop vandaag een 2e met als doel het inrichten/opzetten van een onderzoeksdata-forum.

Als voorstel voor de vormgeving van zo’n onderzoeksdata-forum krijgen we in een notitie van Surf een zwaar gestructureerde organisatie te zien, met een visie en doelstellingen dat moet voorzien in een forum met een coördinatiegroep en een aantal werkgroepen.

Mijns inziens een wel erg bureaucratische manier om met zoiets om te gaan, mijn idee was eerder iets in de trant van uitwisselen van ervaringen en brainstormen. Eerst iets van inhoud creëeren voordat je begint met structureren. Ik heb dan ook de wens uitgesproken dat het niet aan zijn structuur ten onder mag gaan. De teksten gaan wel iets afgezwakt worden zodat de nadruk komt te liggen op een netwerk in een groeimodel.

Hoofddoel is het kennisdelen, kennisontwikkeling en –overdracht .

Uiteindelijk wordt besloten om in eerste instantie te proberen om 3 werkgroepen op te richten voor de resp. technische en juridische aspecten en voor deskundigeheidsbevordering.

De werkgroep deskundigheidsbevordering gaat zich richten op kennisvergaren en uitdragen over het ondersteunen bij het beheer van onderzoeksgegevens en ondersteuning van onderzoeker bij primaire proces en het inventariseren wat je als kennis en vaardigheden bij mensen nodig hebt inz. onderzoeksdata en in hoeverre kun je de onderzoeker ondersteunen bij vergroting van zijn vaardigheden. We gaan hierbij niet zozeer een profiel schetsen van een ‘data librarian’ of een andersnamige professional, maar op elementen van kennis en vaardigheid die nodig zijn in dit proces.De werkgroep technische aspecten gaat naar Australisch model zich focussen op een aantal geselecteerde onderwerpen binnen de drie poten van het data model:
- data private (opslag en discipline /soort-afhankelijkheid),
- data shared (versiebeheer, accessmanagement, workflow),
- data public (beschrijving en toegankelijkheid)De werkgroep juridische aspecten richt zich o.m. op belemmeringen, voorwaarden van ter beschikkingstelling (protocol Creative Commons) en hergebruik (richtlijnen/aanbevelingen. Ze wil een aanzet geven voor een bewaarbeleid en de kwestie van het ‘stimuleren en belonen’(= culturele aspecten)De suggestie werd ook geopperd om tijdens de volgende Forum-bijeenkomst het thema ‘selectie van data’ bij de kop te pakken (welke data sla je wel op en welke niet). Voorlopig wordt er eerst een Surfgroepen-site geopend en daar kunnen we dan alvast onze ideeën en acties in kwijt.

Geen opmerkingen: