5 sep 2016

De toekomst van het vak

Op de laatste dag van augustus 2016, een zeer warme dag, naar een 'kennis-update'middag geweest van KEI-IP.
KEI-IP is een stichting die poogt een certificeringsregister op te richten voor informatie-professionals om vakbekwaamheid en imago te bewaken.

De eerste bijeenkomst was een 'ronde-tafel-conferentie' op 25 januari 2015 in Amsterdam.
Daar werd wel duidelijk dat certificeren en imago-behoud voor informatieprofessionals nog niet zo eenvoudig is. Zeker niet in het kader van de opleidingen. [Het zijn perslot de bibliotheek- en documentatieopleidingen zelf die het imago en beroepsbeeld van de bibliothecaris afgebroken hebben.].

Enfin, ik ging erheen omdat ik wel achter het idee van een certificering en imago-bewaking sta (mijn idee was dat dat een opgave is van met name de beroepsvereniging, maar helaas heb ik daar nooit een poot voor  aan de grond gekregen en de NVB wist ook niet hoe gauw ze hun naam – en imago- moesten ruilen voor zo iets onduidelijks als KNVI) .
Tijdens mijn masteropleiding aan de UvA heb ik eens een werkstuk gemaakt over de ‘toekomst van de informatieprofessional’ gebaseerd op een onderzoekje in personeelsadvertenties in het vakblad (destijds Open, nu IP). Dat was in 1999. Ik heb daar zelfs een presentatie van gemaakt.
In 2007 heb ik al eens een ‘track’gevolgd bij eenNVB-congres getiteld Het VAK: 
En in 2012 heb ik eens geopperd een Register Bibliothecarisop te richten, n.a.v. de roep om meer ‘agile’ vakgenoten.

Maar de materie is tamelijk weerbarstig. Ook de eerste bijeenkomst van de KEI-IP stichting  was een poging om althans een inventarisatie te maken, maar erg ver kwamen ze nog niet.
Dus nu anderhalf jaar later een update en wel in Den Bosch. 

Het register is er nog niet, maar er wordt hard aan gewerkt.
Een aantal opleidingen, met name part time opleidingen (de full time opleidingen bda, later idm zijn immers al lang weggewerkt) werkt mee, zoals GO-opleidingen, VHIC, Docis-DIOR, Becis en de full time opleidingen Media, Informatie en Communicaite in Amsterdam, en ook in Den Haag is de idm onder een andere naam nog actief (onder welke naam weet ik niet meer).

Heel aarig was de introductiefilm die Frank Hendriks gemaakt had, waarin hij een aantal voorzitters van beroepsverenigingen interviewt. Een drietal had positief gereageerd en wildeook een mening geven over het cerificeren: Wesseling (KNVI): is hulpmiddel, Fluyt (NVBA) is noodzakelijk vw kwaliteitskeur, Keijspers (BRAIN) is niet nodig, want selecteer zelf in sollicitaties nauwkeurig.
De film en ook de rest van de voordrachten wordt nog openbaar gemaakt.

Vervolgens heb ik een aantal alleraardigste presentaties bijgewoond, bijv. die van Gertjab van Heist over Big data, over de trends en wat het voor ons vak (en dus de opleiders) betekent.
De trends opgedeeld in clusters:

-       production in dienstenvorm (saas)
-       Internet of things (smart)
-       Data capitiliseren (bi, warehouse )
-       E-life (leven online)
Technologies die mogelijkmaken: big data, connectedness, artificial intelligence (zelflerend)
 De centrale vraag is : hoe zorg je dat mn goede data verbonden wordt : door databeveiliging
De data- industrie, dat is data veredeling  : 4 groepen grote spelers die dat spel spelen
: data beheer, software, dataleverantie, gratis diensten
Additionele diensten ontstaan  tussen grote spelers en de markt; en grote spelers geven daar ruimte voor(add on).
Verantwoordelijkheid ip'er  blijft zelfde = essentie, Wat verandert zijn de middelen, de vorm.
IP wordt meer inkoopmanager,  en er is een grote rol van standaarden, meer coordinatiepunt.

Vervolgens spreekt Erik Kokke over 'informatieheld', ip'er als houder voor information overload en filter failure. Wel aardig is zijn gebruik van mentimeter waarmee we kunnen antwoorden met smartphone en de antwoorden terugzien in een woordenwolk.  
"Toegevoegde waarde is niet wat je doet, maar het resultaat: bijv.  excellente beoordeling instituut.".


En als uitgeleide van de middag kwam Peter Noorhoek met een keynote over brachekwaliteit van beroepsorganisaties. Aardig is zijn vergelijking van "de bibliothecaris" met "de notaris"; resp. vroeger hoog resp. laag gewaardeerd, zonder toezicht resp. met toezichthouder en nu in status gestegen. 

Toch weer een leerzame middag! 
De lezingen en informatie worden door Kei-ip nog bekend gemaakt.


Geen opmerkingen: