15 sep 2016

TPDL 2016-1 computational blending design

Overcoming the Limits of Digital Archives" het thema van de 2016 editie van TPDL, theory and Practice of digital Libraries, deed me denken aan het thema van een workshop die ik in 2014 gevolgd heb ter gelegenheid van het verblijf van 2 fellows (Treloar en Van Sompel) bij Dans “ het wetenschappelijke archief van de toekomst".
We zijn nu 2 jaar later, maar zijn we ook al opgeschoten? De centrale vraag van die workshop was een roep om sturing en coördinatie in RDM. en inmiddels hebben we het Landelijk Coördinatiepunt RDM, dat is alvast iets en iedereen spreekt over big data en open toegang tot data ivm bijv. Textmining.
Dat was 3 jaar geleden op TPDL 2013 niet anders, maar deze tpdl’ers zijn geen gebruikers, maar onderzoekers,  dus benieuwd naar hun relaas nu hier in Hannover.

Het is de 20ste TPDL;  20 jaar geleden was ‘ digital libraries’ hot, in USA en in 1994 initieerde NSF een 'Digital Libraries'initiative  dat leidde tot Google initiatief.
In Europa begon de computervereniging Ercim  met de European Conference on Digital Libraries (Ecdl). Sinds 2011 heet het  TPDL en in 2017 wordt de bijeenkomst gehouden in Thessalonica.

"Overcoming the limits of digital archives" kun je ook begrijpen als een samengaan van de verschillende typen archiven met andere typen van bewerking. Of om een veelgebruikte benaming te gebruiken, er is sprake van 'blended computational design'
Dus verzamelingen (digital libraries) van verschillende soorten (tekst, beeld, video, muziek, data) samenbrengen en gelijkwaardig kunnen bewerken, archiveren en terugvinden.

Samengevat in een woordenwolk:

De keynote van David Bainbridge over zijn 'Greenstone Digital Library'-project, waarbij hij probeert om muziek en tekst te 'blenden' en ze een eigen verhaal te laten vertellen. Hij wist dit heel aardig te verwoorden in een verhaal dat ging over Mozart in de tegenwoordige tijd.
Waarbij, met gebruikmaking van de software Expeditee van Rob Akscyn, hij al een aardig eind op streek raakte met het samenvoegen en snel bewerken en toevoegen van muziek en tekst.
″If Aphrodite is the Goddess of Love, then let Expeditee be the Goddess of Getting Things Done!″—Rob Akscyn: Inventor of Expeditee, maar in Greenstone gaat Bainbridge verder nog met talk back opties, oversturen van bestanden, integreren van video e.d.

Tony Veale liet in zijn presentatie over Computation Creativity zien wat er allemaal niet mogelijk als je op basis van karakter analyses gegevensverzamelingen en gebruikmaking van kunstmatige intelligentie.Om een goed verhaal te kunnen vertellen heb je ook goede ingrediënten nodig en de manier om de digital libraries die je hebt op een betekenisvolle manier aan elkaar te knopen. Zijn groep gebruikt daar Twitterbots voor, die zelfs pogen humor, ironie te produceren. Lees zijn Best of Bot Worlds. 


Klaar is het wetenschappelijk archief van de toekomst nog lang niet, maar er zijn wel stappen voorwaarts en in de breedte gemaakt.

De proceedings van tpdl2016 zijn nog tot 26 gratis te downloaden: http://www.tpdl2016.org/proceedings. Daarna als Springer ebook.

Geen opmerkingen: