12 dec 2007

Het VAK

Over het VAK wilde ik nog schrijven. Dat is de ’track’ die ik gevolgd heb op het NVB-congres van 15 november jl. In 2000 heb ik zelf een artikel en een presentatie geschreven over de veranderende rol van de informatieprofessional voor het vak Informatielogistiek. De conclusie luidde dat er sprake is van een verandering in werkomgeving en van taakuitvoering, de kern van het vak is en blijft ontsluiting en ondersteuning. Ik had een onderzoekje gedaan naar aanleiding van een literatuuronderzoek en een benaming naar de functies in de personeelsadvertenties van de IP. Kees Westerkamp die de ‘track’ aftrapte vertelde dat hij hetzelfde had gedaan (maar dan gekeken naar de functiebenaming in de NEDBIB-lijst). Daaruit kwam naar voren dat de arbeidsmarkt gunstig is voor de ip-er: er zijn veel vacatures. Maar er zijn ook veel functiebenamingen en het is een divers werkveld. Westerkamp heeft met de SIG AIOK een rapport uitgebracht ‘ De informatiespecialist in beeld’ . (Helaas niet op de website van de NVBONLINE te verkrijgen. De aanbevelingen komen er op neer dat er een Werkgroep Imago en Kwaliteitsaspecten (binnen de NVB) moet worden opgericht die vooral functieprofielen e.d gaat verzamelen en te proberen door te lobbyen het imago te verbeteren. Het staat er allemaal in erg bedekte termen met veel onderzoek, inventarisatie en overleg en weinig concrete acties. Daarom vond ik in ieder geval het artikel in de IP van november over de vraag of er een certificering moet komen voor de informatieprofessional wel interessant. Het artikel zelf staat niet op Internet wel de discussie op het platform van de InformatieProfessional. Certificering hoeft voor mij niet zo nodig, maar ik zou wel willen pleiten voor een actieve rol van de NVB in imagobuilding en beroepsondersteuning, iets meer in de trant van NVJ en NIBI. Bij het zoeken naar dat artikel vond ik overigens wel een Europees project in CERTIDOC, over certificering van informatieprofessionals.
Voor het overige ging het vooral over de opleidingen, de IDM’s, waarvan er sommige al geen IDM meer heten. Het aantal aanmelding is dramatisch teruggelopen , terwijl “…IDMs zich goed ontwikkeld hebben en up-to-date zijn” . Maar in de discussie (ging uitsluitend over de opleiding en niet over het vak) werd toch wel duidelijk dat niemand zozeer op IDM’ers zit te wachten. Wel is er vraag naar ‘informatieprofessionals’, maar die kunnen uit verscheidene bronnen komen. Wat mij stoorde was het een-op-een vertalen van ‘IDM-er’ naar ‘informatieprofessional’. Sinds de IDM zich een tiental jaren geleden volledig heeft losgezongen van het vak is daar geen sprake meer van. In het voorjaar schreef ik al eens over de lijst met 33 (sic!) competenties waar de IDM voor opleidt. Geen wonder dat een aankomende student door de bomen het bos niet meer kan vinden.
Een positief geluid kwam van de Fobid, die komen met het voorstel voor oprichting van portal voor opleiding en nascholing; een plan voor wiki met functieprofielen. Dat lijkt me zinvol. De verwarring over de benaming van functies en vacatures slaat erg terug naar de opleiding. Ook wordt er geklaagd over de beperkte nascholingsmogelijkheden. Ben ik mee eens, voor bij- en nascholing ga ik naar internationale congressen met speciale ‘training courses’ of ‘ continuing education cources’ vooraf. (in april naar CIL?)

Geen opmerkingen: