4 mrt 2007

Ecologie definitie

Volgens Hedendaags van Dale: ' leer van de betrekkingen tussen organismen en hun omgeving'

Volgens Wikipedia: 'De ecologie bestudeert de distributie en de abundantie van organismen. Hierbij zijn de relaties tussen organismen onderling en de relaties tussen organismen en een abiotische omgeving belangrijk'.

Volgens biologen: 'kennis van relaties van organismen en hun omgeving' .

Bij het lustrum in 2002 werd bij het NIOO een onderzoekje gehouden met als vraag " Wat is ecologie voor jou?" . En dat levert aardig wat reacties op, waarbij met name de woorden ' wisselwerking' ' duurzaamheid' en 'samenhang' naar voren kwamen.

Bakker ( Inleiding tot de oecologie, 1985) schrijft op als een van de definities : 'Oecologie is de biologische wetenschap die zich bezighoudt met de vraag naar de wijze, waarop en de mate waarin organismen aan hun milieu zijn aangepast of zich aanpassen'

Begon (Ecology, from individuals to ecosystems, 2006) zegt: 'the scientific study of the distribution and abundance of organisms and the interaction that determine distribution and abundance'.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Toevallig las ik vandaag in een 'fiction' boek een omschrijving van 'total ecology', nl: 'Everything relates'
:-)
Dymphie

Marianne van der Heijden zei

Ja, het is een tamelijk 'holistisch'begrip, dat je voor alles wat met interactie te maken heeft staat. In de enquete uit 2002 stonden een aantal geirriteerde uitspraken over de taalvervuiling van het begrip 'ecologisch' in de consumententaal.