3 mrt 2007

Beroep in de wetenschap

Is het beroep en het beroepsperspectief van de bibliothecaris/informatiespecialist ondoorzichtig de jonge onderzoeker heeft er ook moeite mee.

Op het instituut lopen veel (ook buitenlandse) promovendi en postdocs, maar allen op een tijdelijke aanstelling. Zoals ik het nu begrijp studeer je af aan de universiteit en vervolgens kun je een aanstelling krijgen als promovendus voor 4 jaar. Daarna is er kans op een postdoc-aanstelling, maar het beste is of te promoveren in het buitenland of voor je postdoc naar het buitenland te gaan. Daarna is het sprokkelen voor subsidie (NWO heeft, verkondigt ze zelf op de website wel 170 verschillende subsidies) om gericht aan een onderzoek te kunnen werken dan wel via de stimuleringssubsidie (bijv. veni-, vidi-, en vici-beurzen en de korte voorloper de Rubicon) geld te krijgen voor vervolgonderzoek. Een vaste aanstelling zit er nauwelijks in.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt daarover in het vorig jaar gepubliceerde rapport Investeren in vermogen. Sociaal en Cultureel Rapport 2006.Investeren in getalenteerde jeugd. hoofdstuk: 3.3.3 Voorzieningen in het beroeps- en hoger onderwijs:
" De slechte loopbaanperspectieven van promovendi en postdocs (gepromoveerde onderzoekers) zijn al meerdere malen in kaart gebracht (Hoffius en Surachno 2006).
Binnen de wetenschap is er nauwelijks sprake van loopbaanbeleid, waardoor gepromoveerden genoodzaakt zijn de ene tijdelijke aanstelling op de andere te stapelen. Buiten de wetenschap is er weinig vraag naar gepromoveerden, niet alleen vanwege de achterblijvende investeringen in research en development, maar ook omdat er maatschappelijk weinig waarde aan de promotie wordt gehecht. Er zijn al diverse malen voorstellen gedaan om verandering te brengen in de positie van promovendi en postdocs (ocw 2005c), maar de problematiek is hardnekkig en de universiteiten hebben tot dusver weinig verbeteringen weten te realiseren.
Het is op zijn minst merkwaardig dat er met het oog op de wenselijke versterking van onze kenniseconomie, buitengewoon veel belang wordt gehecht aan R&D, maar dat er in de praktijk weinig van is terug te vinden in de vorm van goede loopbaanperspectieven en beloningen voor onderzoekers."

Hoffius, Rob en Sara Surachno. Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Promovendi Netwerk Nederland en Landelijk Postdoc Platform. Leiden, 20 januari 2006.

Geen opmerkingen: