18 mrt 2007

Milieu

Tijdens de eerste lezing Cutting Edge Ecology zat ik naast een jongeman die milieukunde studeerde.
Op mijn verzoek legde hij uit wat milieukunde is en waar het verschil zit met ecologie.
Hij tekende een driehoek met op iedere punt een van de drie P's: People, Planet, Profit.
Waarbij People staat voor de sociaal-culturele aspecten, Profit staat voor de economie en Planet voor de ecologie.
Een milieukundige probeert de balans te vinden.
De drie p's zijn inmiddels inderdaad een belangrijk kernpunt geworden van ' maatschappelijk verantwoord ondernemen' .
In het ministerieel jargon noem je dat MVO (dat komt uit het beleidsplan 2004-2007 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit getiteld ' Vitaal en samen' ). De drie P's zijn daarin genoemd uitdrukkelijk niet als ' loze kreet' .

Geen opmerkingen: