18 mrt 2007

Ecologie introductie 1e les

Ecologie is een interdisciplinaire wetenschappen dat op het snijvlak ligt van verscheidene andere disciplines en raakvlakken heeft met nog veel meer.
Belangrijke dwarsverbindingen zijn er met: chemie, geologie, fysica, wiskunde, moleculaire biologie en genomics.
Genomics is nieuw. Wat is genomics?
"
Genomics is de nieuwe term voor grootschalig onderzoek naar erfelijkheid en de genen. Het woord genomics is afgeleid van genoom (het totaal van genen in een organisme)." Aldus de website ' wat is genomics' .

In deze 1e lezing heb ik nu 32 termen verzameld, die allemaal een onderdeel van het vakgebied aangeven.
Belangrijke termen zijn: interacties, organismen, biodiversiteit, populatie en abundantie.
Natuurlijk kwamen ook aan bod de klimaatverandering, ecosystemen en duurzame ontwikkeling.

Geen opmerkingen: