10 mrt 2007

Data-opslag: project

Het Vlaams Marien Data- en Informatie Centrum (VMDC) is deze week begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheid om de wetenschappelijke data, de waarnemingsgegevens dus van onderzoeken, experimenten, monsters etc., geïntegreerd op te slaan.
Het VMDC is een onderdeel van het VLIZ, het Vlaams instituut voor de Zee. Zij hebben zelf twee databanken die hiervoor in aanmerking komen IMIS en IMERS. IMIS is het informatiesysteem, een soort projectendatabase (dus zoiets als METIS, metadata van onderzoeken en onderzoekers met ev. een link naar de ruwe data en publicaties). IMERS is de databank waarin de ruwe data geïntegreerd opgeslagen en teruggezocht kan worden met datasets. Dus meer zo iets als DANS of voor de doe-het-zelf onderzoeker EASY DANS. Dans is het Data Archiving and Networked Services.

Deze week kreeg ik de reclamefolder voor Easy Dans en dat is wel aardig. Voorlopig alleen Alfa- en gammawetenschappen. Ik heb meteen een registratie-inlog aangevraagd en gezocht op VOC om te kijken hoe dat geregeld is.
Je kunt dus wel de ruwe data downloaden, maar die is in de bestanden opgeslagen zoals de onderzoeker die zelf aanlevert.
Bij ons is dat het probleem niet zo, we hebben een hele stapel Cd-roms en on-line bestanden met ruwe data, maar die zijn zeker niet allemaal in hetzelfde formaat, of zelfs nog maar allemaal leesbaar.

SURF (de digitale dienst van de samenwerkende universiteiten) is al een tijdje bezig met zogenoemde DARE-projecten. Dat zijn Digital Academic Repositories (DARE), het digitaal toegankelijk maken van onderzoeksresultaten. KNAW doet ook mee in DARE.
k had wel altijd het idee dat dat meer gericht is op de publicaties, en dat lijkt ook zo te zijn. Op de Surfsite wordt echter uitgelegd dat DARE wordt verbreed naar onderzoeksgegevens en dat in het Surfshare-programma, dat de opvolger is van het DARE-programma het volledige ÏCT en Onderzoek Platform’ wordt opgenomen.
Wel niet zulk uitnodigend taalgebruik, zo schrijven ze over DARE : “Aansprekende resultaten van dit programma zijn de inrichting van een nationale kennisinfrastructuur, opgebouwd uit een interoperabel stelsel van institutionele repositories (digitale bewaarplaatsen) OEF, denk ik dan.

Maar de ‘Keur der Wetenschap’ valt daar ook onder en daar zitten ook een aantal van de NIOO- onderzoekers in.
Enfin het gaat dus meer om de onderzoeker draaien, met een nadruk op de wetenschappelijke communicatiecyclus. Mooie nieuwe woorden voor mijn verzameling staan er in dat document zoals ‘collaborator’ (
of virtuele onderzoeksomgeving, is een elektronisch, webgebaseerd samenwerkingsverband waarmee onderzoekers vanaf verschillende locaties kunnen samenwerken en elkaars kennis en bronnen delen.) en niet te vergeten de ‘digitale werkbank’(met daarin verschillende toepassingen, zoals middelen om verrijkte publicaties te creëren en toepassingen die het schrijf- en reviewproces vergemakkelijken.).

Als ik dit goed begrijp gaat het toch niet om opslag van ruwe data, maar opslag en retrieval van informatie en materiaal dat aanvullend is op de publicatie.

Geen opmerkingen: