22 mei 2007

Individualisering

Ook in de ecologie rukt de individualisering op. Vanochtend een presentatie bijgewoond van een van onze medewerkers die een VIDI-beurs gekregen heeft voor onderzoek naar de bacterie als individu. Het gaat om een onderzoek naar de leefwereld van de bacterie, individual-based ecology. Een nieuwe trend in de ecologie met als tegenhanger de traditionele population-based ecology. Er is zelfs een heel boek over geschreven. Toch wel geweldig dat je van een individuele bacterie kan spreken, hoe micro kan je wereld zijn!

Geen opmerkingen: