20 mrt 2008

E-moderating


Salmon, G. (2004). E-moderating: the key to teaching and learning online. London: RoutledgeFalmer.
De titel van het boek was voor mij iets misleidend. Ik zocht wat praktische tips voor het leiden van een online discussie. Naar mijn gevoeld is dat online modereren. Maar Gilly Salmon bedoeld met ‘e-moderating’ de docenteninbreng van ‘e-learning’. At is niet zozeer ‘teaching’ maar meer faciliterend, vandaar dat ‘moderating’.

Ze beschrijft een vijfstappen model, waarbij het leerproces wordt aangegeven aan de hand van de mate van interactiviteit en de aard van de activiteiten. Uiteraard een uitgebeid overzicht van alle competenties waaraan een ‘e-moderator’ moet voldoen. Het is dus duidelijk geen leraar, maar een facilitator. Dus toch meer het moderne nieuwe leren.

Ze geeft 4 scenario’s voor de mogelijke toekomst van het e-leren: Planet Contenteous (content is king), Planet Instantia (Just in time, Just for me), Planet Nomadic (Mobile), Planet Cafelattia (All things together). Nog meer nog dan in het boek is dat aardig vormgegeven in de ppt op haar site. Maar eigenlijk is dat niet zo essentieel, want ze eindigt met de opmerking dat je altijd op elk van de planeten e-moderators nodig hebt.
Buitengewoon handzaam zijn de ‘Resources” die de helft van het boek beslaan. Dat zijn lijstjes (checklists) die opsommen wat voor de afzonderlijke onderwerpen van toepassing is. Bijvoorbeeld een lijstje met skills, met componenten van online socialiseren, hoe informatie te ‘weven’ en nog veel meer.
Handig en informatief, maar heb ik er ook wat aan?
Jazeker. En dan met name het ‘informatieweven’.
Een belangrijk element in het opgang houden van de discussie (of het leerproces, of alleen maar de aandacht) is het op gezette tijden weven van de informatie. Net zoals je in een gesproken discussie af en toe ter verheldering de stand van zaken samenvat, zo doe je dat ook online. Maar er is een belangrijk verschil tussen een samenvatting en een ‘weave’. “Summarizing is rather like reproducing the materials in shortened form… Weaving is a more creative task that selects themes and rearranges them into a new statement….” En zo kun je dus een ‘vlag’ weven of een mini een ‘lint’ .
Dit is wel nieuw voor mij. En dit wil ik eens gaan uitproberen.

Geen opmerkingen: