19 jun 2008

Elsevier zoekt nieuwe vormen van publiceren


Via een prijsvraag wil Elsevier ideeën verzamelen om de opsporing en interpretatie van teksten in online journals en databases te verbeteren. Je kunt er 35.000 (1e prijs) resp. 15.000 (2e prijs) US dollar mee winnen.
Zelf zeggen ze erover in hun persbericht: “The Elsevier Grand Challenge: Knowledge Enhancement in the Life Sciences” is designed to generate useful new ideas that will contribute to improving the productivity of life science researchers.”
Uiteraard blijft peer-review het hart van het wetenschappelijk publiceren. Met deze prijsvraag willen ze in contact komen met de wetenschappelijke gemeenschap om te discussiëren over nieuwe methoden van kennisdeling.
Ze richten zich specifiek op drie onderdelen:
- verbeteren van het proces van openbaarmaking van wetenschappelijke content
- efficiënter visualiseren / uitleggen / verbinden van kennis
- gereedschappen ontwikkelingen om impact te meten

Ik vind het wel een goed idee, en ik hoop dat we ook te horen krijgen welke ideeën er allemaal geopperd worden.
Ik neem aan dat ze iets zoeken in de web 2.0 sfeer en zoiets als Nature nu doet: dus preprint services met commentaar mogelijkheid, blogs voor opinievorming en wiki’s voor achtergrondinformatie, discussiefora voor een specifiek onderwerp.
Er is een panel van deskundigen (vnl. Amerikanen) samengesteld die de inzendingen gaan beoordelen. De beoordelingscriteria zijn: kwaliteit, innovativiteit, content, ‘nieuwe kennis’ en uitvoerbaarheid.

Geen opmerkingen: