17 jun 2008

Seminar Digitale Duurzaamheid (2)

De 2e reeds, een vervolg op de verkennende bijeenkomst in december.
Digitale gegevens zijn vergankelijk en de blijvende beschikbaarheid is een probleem, aldus de directeur bedrijfsvoering in zijn inleiding.
Een andere benadering is open acces,het voor iedereen toegankelilk opslaanvan de resultaten van het onderzoek. DD staan aan het begin nl de duurzame opslag van datasets, open access aan t eind. Na het tekenen van de Berlin Declaration is er nog weinig gedaan (KNAW-verband), behalve DANS en de pogingen om een KNAW-repositoriy in te richten. Vlgs het architectuurplan van I&A is in ieder geval op het basale nivreau, van netwerken en opslagfaciliteiten bij Sara gerealiseerd of in uitvoering. Maar ook op hoger niveau dat van beleid en plan van aanpak van het management moet er in ieder instituut iets gebeur.
“Er is een verschil tussen ontwikkelingen beheer” KNAW zou mn aan het beheer van al die databanken meer aandacht moeten besteden.

NCCD is landelijk bezig met een inventarisatie en vooronderzoek (nog geen resultaten, volgen in september- ), maar KNAW heeft een inventarisatie gedaan en de resulaten daarvan worden nu gepresenteerd.
Er zijn verschillende typen data, er is veel ad hoc en weinig beleid en er is behoefte aan richtlijnen. Het heeft wel tot bewustwording geleid.
Ook nationaale en internationaal is het veld in beweging en een van de ontwikkelingen is de voorkeur die nationale overheden voor open document standaarden.
De standaard voor opslag is het Open Document Formaat. Dat is het formaat waarin gegevens duurzaam (xml) kan worden opgeslagen. Ook Wikipedia heeft er een artikel over.
In de InformatieProfessional van juni stond een aardig stuk over het 'gat in het geheugen van de overheid', de falende digitaliseringsprojecten van de overheid.
Dans presenteert het datakeurmerk met de zware verantwoordelijkheid van de digitale bewaarplaats, die bepaalt ook het formaat (vrnl Dublin Core, maar nu ook meer ddi).
The Data Documentation Initiative (DDI) is an effort to create an international standard in XML for metadata describing social science data.
En bij voorkeur met persistente identifier. Een leuk woord dat de laatste tijd herhaaldelijk rondzingt. De persistent identifier is de definitieve identificatie van een publikatie.
Nieuw is nu het assessment: hoe ga je na of iemand het keurmerk (een keurmerk-logo) verdiend?Er is dan een assessment document waarin staat of en hoe er aan de 17 richtlijnen is voldaan. Keurmerk kan ook – tijdelijk- worden toegekend aan repository die niet een archief zijn. DSA Assessment group uitbreiden met internationale leden. Datakeurmerk = Data Seal of Approvement. Jaarlijks wordt een bevestiging gevraagd of er nog steeds aan de 17 richtlijnen wordt voldaan.
Twee presentaties over ervaringen op de instituten: een van NIOO en een van KITLV.
Saskia vertelt het verhaal over de inventarisatie, het vooronderzoek VLIZ. het huidige project, waarbij gearchiveerd wordt en er richtlijnen worden gemaakt. Het KITLV benoemt 5 'NCDD' collecties: fotocollectie, interviewcollectie, indonesische filmopnames, bibliotheekcatalogus, digitale tijdschriften. Ze willen dataproducent zijn en blijven, maar geen eigen opslag. 'Soms is minder duur en minder duurzaam, goed genoeg”. De image database is via Internet toegankelijk.
Ter afsluiting van het seminar een discussie over de agenda. Met name educatie en bewustwording zullen aandacht krijgen.
Dans, dat zich richt op alfa- en gamma-wetenschappen, is ev. bereid zich open te stellen, vorreerst informeel, voor levenswetenschappen. Omdat er nu 3TU's de opslag van natuurwetenschappen voor hun rekening neemt er landelijk een gat komt vor de levenswetenschappen.

Geen opmerkingen: