4 jun 2008

PDF/A

In het krantje E-Data & research: kwartaalblad over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen, lees ik dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) haar voorkeur heeft uitgesproken voor een Microsoft add-in bij de conversie naar het PDF/A formaat. Ik lees daarin ook nog dat PdfMaker van Adobe op de 2e plaats komt en in minder mate ook Open Office. Tools die een printerdriver gebruiken om PDF’s te maken zijn minder geschikt voor gebruikers die structuur belangrijk vinden.
Tot zover E-data. Ik had altijd gedacht dat de PDF Maker van Adobe als beste te voorschijn zou komen. Maar eerlijk gezegd weet ik ook niet goed wat PDF/A is.
Dat is dus een ISO-standaard en wel ISO 19005-1 uit 2005 onder de titel “Document Management - Electronic document file format for long term preservation - Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)” .
Via Wikipedia kom ik bij het PDF/A-Competence Center en daar lees ik dat het idee is ontstaan om van de de-facto PDF-standaard een stabiele industrie-onafhankelijke afgeleide standaard te maken. En dat is de PDF/A geworden. En waarom was het nodig om een aparte standaard uit te geven: “PDF in its native form cannot guarantee long-term reproducibility and not even the “WYSISYG” principle (what you see is what you get).” De oorspronkelijke PDF is een commercieel product van Adobe, dat blijvend ontwikkeld wordt. De PDF/A standaard is gebaseerd op de Adobe PDF Reference 1.4 uit Adobe Acrobat 5. Vroeger werd geadviseerd te archiveren in TIFF formaat, maar nu is dat dus PDF/A geworden. In de weblog van Digitaalduurzaam wordt dit het PDF-Archiefformaat genoemd.
Terug naar de KB, die hebben een document gepubliceerd in 2007 met PDF guidelines en met name hoe je die PDF/a’s moet maken. In een ander document (helaas ongedateerd)hebben ze de evaluatiecriteria gepubliceerd van die conversietools die documenten omzetten naar PDF.
De criteria zijn “ Openness, Adoption, Complexity, Technical Protection Mechanism (DRM), Self-documentation, Robustness and Dependencies” .
Maar dat is nog niet het vergelijkingsrapport. Even verder zoeken dus. Niet te vinden. Wel stuit ik op een overzicht van het project Migratie, waarvan dit test gebeuren een onderdeel is. Rapport komt dan waarschijnlijk nog op deze pagina.
In gesprek met onze ICT-er denk ik dat het verschil hem zit in de mogelijkheid van terugconverteren van PDF naar Word. Want bij een gewone PDF kun je verder niets wijzigen, met PDFMaker kun je het wel weer in Edit-mode krijgen, en opslaan, maar dan is er toch wat gewijzigd. Helemaal zeker weten we het pas als we het resultaat kunnen lezen.

Geen opmerkingen: