15 apr 2009

Auteursrecht


Tjeerd Schiphof was aanwezig voor toelichting over auteursrecht. Hij is nu verbonden aan de afdeling Culturele Informatie Wetenschap van de UvA, en voorheen verbonden aan de Taskforce Digitale Toegakelijkheid Archieven. In die laatste hoedanigheid heeft hij een boek gemaakt: “Juridische Wegwijzer archieven en musea online” [door Annemarie Beunen & Teerd Schiphof].

Alles wat origineel is daar berust auteursrecht op en mag niet zonder toestemming openbaar gemaakt worden. Na digitalisering is passieve openbaarmaking wel toegestaan, ook binnen de muren van een instelling mag dan geraadpleegd worden (niet remote, dus alleen walk-in). Publieke openbaarmaking mag alleen met toestemming van de rechthebbenden of diens erfgenamen. Die opsporen kan arbeidsintensieve bezigheid zijn en soms zelfs op niets uitlopen, waardoor je met zogenoemde ‘verweesde’ werken blijft zitten.

Vooral voor erfgoedinstellingen is er een commissie ingesteld Digit@ie = Digitalisering Culturele Erfgoedcollecties een samenwerkingsverband van Fobid en rechthebbende die een meldpunt erfgoedinstellingen willen gaan instellen. Dat meldpunt bemiddelt bij contracten tussen erfgoedinstellingen en rechthebbenden, met vrijwaring.

Een disclaimer op de website is wel noodzakelijk maar betekent ook niet zo erg veel. Disclaimer voor informanten is wel noodzakelijk in het kader van de persoonsgegevens geregeld in Wbp. Met beleid en gezond verstand.
Je kunt het wel op de site zetten, maar het is wijsheid om dan een klachtenprocedure in te stellen. Klachtenprocedure bij instituten houden.Er is een verbod op openbaarmaking van ‘bijzondere’ persoonsgegevens als het gaat om gezondheid, ras, religie. Kan wel worden gebruikt voor individuele onderzoekers onder voorwaarden.

Er wordt verder aan gewerkt. Mijn vraag over eigendomsrecht van onderzoeksdata bleef - wederom- een beetje zweven: is t van de onderzoeker, van t instituut, van de KNAW, van de overheid, van de fianncier.....wie zal het zeggen.
Maar in ieder geval ga ik eerst het boek lezen voor wat betere achtergrondinfo.

Geen opmerkingen: