1 apr 2009

Minisymposium Bibliometrics International

Publication analysis of GIScience in the Netherlands door Marco van Veller. Omdat de Gsciences een nieuw en interdisciplinair onderzoeksgebied is, kan Marco niet zoveel met de onderwerpsgebieden uit ESI. Marco heeft literatuuronderzoek gedaan in Scopus en die heeft hij opgedeeld in verschillende onderzoeksgebieden.
Marco selecteerde 12 peer reviewed scientific journals die gebruikt werden om zelf een baseline te kunnen berekenen. Per tijdschrift heeft hij de relatieve impact berekend, in tabel met totaal aantal publicaties totaal en uit NL.
Blijkt dat onderzoek uit NL meerendeels gepubliceerd wordt een in een tidjschrift dat neit zo’n hoge relatieve impact heeft. Daarnaast heeft Marco ook gekeken naar een lijst met landen en aantal publicaties en citaties daarvan.(Nl op 5e plaats w.b. publicaties en 3e plaats wb citaties).
Analayse ook op basis van samenwerking, m.n. internationale samenewerking.
Analayse van NL auteurs leverde een 28-tal auteurs op die het meest publiceren. Van deze auters is de relatieve impact berekend. Dan zie je dat hun citatie impact hoger is in de Gsciences journals dan als je het totaal bekijkt.
Ook Marco vergelijkt zijn cijfers met de NOWT-cijfers, dan zie je dat Gsciences harder groeit dan het geheel van de wetenschappen, en dan met name de internationale samenwerking.

Wageningen UR in the international rankings door Wouter Gerritsma.
In het strategisch plan van de WUR staat als ambitie een aantal streefcijfers w.b. - Aantal publ in impact journals >20
- Aantal Veni Vidi Vici
- Aantal Spinoza prijzen
- Wageningen ranking in internationaal lijsten

Ook Wouter geeft het verschil aan tussen totaal en per onderzoeksgebied. In ESI kun je zien dat in het veld van Environmental Ecology, gelet op totaal aantal citaties, WUR op 5e plaats komt. In totaal, over alle onderwerpsvelden komt WUR op de 188e plaats.
Sjanhai ARWU
- Kijkt naar verschillende factoren, zoals nobel- en andere prijswinnaars, highlycited researchers (van ISI), en kwaliteit van onderwijs. WUR: 152-200
THES Ranking
- Parameters zoals faculty/student ratio en peer review score, alsmede internationale medewerkers en studenten, en natuurlijk citaties. WUR:142
Leiden ranking
- Geeft baseline op 16 verschillende onderwerpsgebieden. WUR: 123

Wouter benadrukt het belang van het opnemen van een correctie affiliatie-vermelding: in een lijst staan met vijf verschillende benamingen voor WUR is niet productief.

Wat kun je doen om je positie te verbeteren:
- geeft goede 'data'presentation, gericht op high impact (>5) journals
- publiceer in het Engels in internationale tijdschriften
- uniforme instituutsvermelding
- moedig collega's aan je te citeren
- maak je publicaties OA, of plaats je artikelen in OA Archives (95% preprint mag). Discussie over het citeren van OA-preprints, die worden niet door ISI meegenemen (want gebaseerd op tijdschrift).Geen opmerkingen: