1 apr 2009

Minisymposium Bibliometrics Publication

Publication strategy door Marianne Renkema.
How to enhance your citation score:
- write high quality papers
- publish in the right journals
- be consistent with names
- cooperate with other research groups
- advertise yourself

Zoals Wowter al zei, zijn we bibliometrisch gebonden aan ISI Web of Science en de impactfacoten en de baseline ESI. Daarom is het handig om ook je publicatie strategie daar op af te stemmen.
Marianne citeert : "Het is beter minder te publiceren in een high impact factor journal dan meer in een tijdschrift met lagere impact".
Ze laat cijfers zien over de citatie-impact uit de Monitoringstudie van CWTS: Wetenschaps- en Technologie Indicatoren, die voornamelijk gebruik maken van ESI.
Marianne noemt wel de andere impactfactoren en rankingsystemen, maar die zijn alle minder bekend dan de JCR van ISI.

De onderverdeling in onderwerpsvelden in ESI kan ook een aanwijzing zij om in een andere groep tijdschriften te gaan publiceren. Bijvoorbeeld in een groep zijn 287 papers gepubliceerd met een relatieve impact 1.29, maar in bijv 1 subfield was het onder het gemiddelde (0.64)en in een ander was het 3.46. Je kunt daaruit afleiden dat je als onderzoeksgroep beter niet in de tijdschriften kunt publiceren met een lagere score.
Het effect van Open Access heeft weinig effect op je citatie impact. Maar heeft heeft wel een groot effect op de toegankelijkheid, zeker als je met ontwikkelingslanden samen werkt.
Kies om te publiceren voor tijdschriften die in Web of Science voorkomen.
Belangrijk is de naamsconsistentie: pas op met voorletters, gebruik gestandardiseerde naam voor een onderzoeksgroep en/of instituut, geen drie, maar max 2 niveaus van affiliatie. Eventueel kun je foutieve of incomplete opname corrigeren of laten corrigeren in Scopus, ResearcherID, check Name in Metis/Way en DAI
Het effect van samenwerking is groot: artikelen met meerdere auteurs scoren hoger, zeker internatinale samenwerking
En belangrijk is ook om zelf als auteur te werken aan je naamsbekendheid: Advertise yourself. Zelfcitatie mag! Blijf jezelf ‘marketen’, met bijv. preprints in Open Archives, een blog en schrijf in Wikipedia, sociale bookmarks.

In de discussie wordt nog de vraag gesteld over het publiceren van boeken: de aanbeveling is om liever - uit citatie-oogpunt - artikelen te publiceren.
Geen opmerkingen: