25 mrt 2009

Workshop primaire onderzoeksdata

Straks naar de workshop “primaire onderzoeksdata”, die door Surffoundation op kleine schaal georganiseerd wordt om “het landschap van de primaire onderzoeksdata in kaart te brengen en een samenhangend beeld te creëren”. DANS en 3TU proberen ieder op hun terrein, resp humanioria en techniek, een platform te bieden voor het archiveren van onderzoeksdata. Surffoundation heeft al een aantal initiatieven genomen op het gebied van verrijkte publikaties (publikaties + data). En er is zelfs een LinkedIn groep “Digital Data Experts”.
Zelf worstel ik al sinds mijn aanstelling in 2007 met de opdracht ‘iets’te doen aan het archiveren van ruwe onderzoeksgegevens. Daarbij kwamen al snel een drietal problemen aan het licht:
- Wat zijn ruwe onderzoeksdata, hoe houdt je die gescheiden van bewerkte data, en hoe lever je die zo goed gedocumenteerd mogelijk aan?
- Waar sla je de gegevens op en hoe bewaar je ze en zorgt dat ze toegankelijk blijven, afhankelijk ook van toegangsrestricties ?
- Hoe faciliteer je dat er voldoende kennis en vaardigheden bij de onderzoekers is, en dat zij voldoende gemotiveerd zijn om, vanaf de start van het onderzoek data op te slaan en te archiveren?
De noodzaak om data te archiveren wordt ook nog niet door iedereen gevoeld, maar daar komt langzamerhand verandering in, nu sommige tijdschriften, bijvoorbeeld ook de ESA journals (tijdschriften van de Ecological Society of America), eisen gaan stellen aan het aanleveren van de bij een publikatie horende data.
Daarlangszij speelt het probleem van de digitale duurzaamheid: hoe bewaar je digitale gegevens zo, dat ze ook later nog bruikbaar zijn. Maar dat heeft niet alleen betrekking op data, maar ook op publikaties. Daar heeft de KNAW voor alle inststituten een tweetal seminars over gehouden en participeert in de NCDD (Nationale Coalitie Duurzame Data).
Normaal gesproken als ik niet goed weet hoe iets aan te pakken ga ik te rade bij de universiteiten, maar daar bleek ook geen hapklare procedure voorhanden te zijn over hoe om te gaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens.
Uiteindelijk hebben wij op het NIOO aangeklopt bij onze Vlaamse buur: het VLIZ (Vlaams instituut voor de Zee). Zij beheren het Marine Data Archive(MDA), waarin zij de onderzoekgsgegevens van onderzoeken verzamelen in datasets die dan op hun beurt weer kunnen worden geintegreed, met andere datasets.
Inmiddels hebben wij ons, met behulp van VLIZ aangesloten bij het MDA, en hebben zelfs een eigen dataportaal gekregen: Het NIOO-KNAW dataportaal.
Vanmiddag hoop ik meer te weten te komen over de aanpak, organisatie en methoden van omgaan met research data.Maar ook in het bewustworden en instrueren (en motiveren) van onderzoekers om hun data gestructureerd op te slaan en te archiveren.
We beginnen met een startnotitie , bekijken de stand vna zaken in binnen en buitenland en gaan dan de ‘issues identificeren’in break out sessies, waarna prioritering volgt. Ben Benieuwd.

Geen opmerkingen: