25 mrt 2009

1e Surf Workshop onderzoeksdata

De workshop "primaire onderzoeksdata" bestond voornamelijk uit een 'break out sessie', waarbij we in 2 groepen van ieder 7 personen brainstormden over onderwerpen.

Die onderwerpen passen in een van de vier fasen van het 'Research data life cycle cycle'zoals door de Canadese Research Data Strategy Working Group is gedefinieerd in de publicatie: "Stewardship of research data in Canada: a gap analysis".
Die life cycle (bekende hergebruik-symbooltje met in een cirkel draaiende pijlen) omvat de fasen:
- productie
- disseminatie
- lange termijn beheer/management
- discovery + hergebruik

Van al de benoemde onderwerpen heb ik met behulp van Tagcrowd een woordenwolk gemaakt:created at TagCrowd.com
Daarna konden we met z'n allen 'stemmen'op een van de onderwerpen om die aldus te prioriteren. Mijn prioriteiten zijn:
1) draagvlak creƫren, door kennisontwikkeling en overdracht
2) controle op datakwaliteit, data modellen
3) internationale afstemming
4) beleid en eigenaarschap

Wat uiteindelijk de uitkomst zal worden zal de tijd ons leren.
Conclusie van de bijeenkomst is de oprichting van een Onderzoeks Data Forum naar analogie van een soortgelijk forum in de UK. Ik denk dat bedoeld we de UKRDS: de UK research data service feasibiblity study.
De bedoeling is om in bijeenkomsten te bespreken wat er noodzakelijk is om in Nederland het management van onderzoeksdata van de grond te krijgen.
Volgende bijeenkomst van dezelfde leden aangevuld met vertegenwoordigers van HBO en/of andere belanghebbenden/stellenden.

Geen opmerkingen: