28 apr 2010

Emtacl10 Linked Data keynote


emtacl10:emerging technologies in academic libraries
Linking education data door Chris Clarke (Talis)
Talis was en is bibliotheek systeem in UK, ze hebben zich ontwikkeld richting semantisch web.
Chris heeft zijn keynote in 3 delen opgedeeld: 1) technische evolutie, 2 )linked data, 3) open on derwijs.
Ad 1) Technologische evolutie d.w.z. de ontwikkeling van Internet.
Hij laat het plaatje zien van Radar Networks, waarbij je een ontwikkeling kunt zien in stappen van 10 jaar, van PC naar Web 1, naar Web 2.0 en naar het Semantisch web en beyond. De overgang naar een nieuw millenium in het jaar 2000 betekende ook een omslagpunt voor de grote bibliotheeksystemen. Die zijn nu ‘done’ wat betreft innovatie. – In 1999 toen ik met X-ref begon had ik ook al zo’n gevoel te beginnen met iets dat eigenlijk al achterhaald was. Maar nu 10 jaar later ishet nog steeds levend – Ook Clark zegt dat die systemen nog steeds waardevol zijn, maar geen innovatieve betekenis meer hebben. De ontwikkeling van een ‘system of records” naar persoonlijke, interactieve systemen is dan al ingezet. We leven nu in een integratieve wereld, vol met mashups en api’s en metr werken in de cloud en met mobiele apparaten.
Ad 2) Er is ook een verschuiving merkbaar van documenten naar data. Van de geschiedenis van de hyperlink en WWW, naar ‘linked data” , “designe for appropiaton” ontwerp de data zodat het kan worden hergebruikt. En als eerste van die dag laat hij het plaatje van Dbpedia zien, dat de wolk van linked data weergeeft.
Op 11 december tijdens de bijeenkomst Advanced Services voor Researchers legde Frank van Harmelen het concept uit. Ik heb dat toen als volgt begrepen:

Abstracte informatie (geen link) maar graph, achter den URI (het webadres) staat informatie, meervormig over dat ding. Die graph kan overal info over het ding (voorbeeld over Frank) vandaan halen en dat presenteren.
Als datasets in RDF kunnen worden getoond dan kan dat in een meervormige 'graph' worden weergegeven dus geen eenduidige webpagina. Als alle dingen als RDF wordt aangeduid krijg je dus URI van dat ding. Vandaaruit verder clouden, zo kan computer doorschakelen naar een Web of Data, een Linked Open Data

Een mooi voorbeeld van linked data is Wild life Finder van BBC, die gebruik maakt van externe bronnen in zijn eigen site.
Nog wat voorbeelden zijn de Open data campagne in de UK om overheidsinformatie technisch toegankelijk temaken voor iedereen. Met mooie mashups in open data zoals die over waar gaat mijn belastinggeld naar toe.
Het belangrijkste probleem is de aanpassen van gedrag, technologie is niet het probleem. Het duurt zeker 5-10 jaar voor het mainstream wordt.
Ad 3) Open onderwijs. En van open data naar open onderwijs onder het motto: zoek, hergebruik en vermeng ( find, reuse, remix).
The Cape Town Open Education Declaration uit 2007 stelt dat onderwijs bronnen, -materialen vrij beschikbaar en gebruikbaar moeten zijn.
Voorbeelden daarvan zijn er wel zowel in Open Courseware als in initiatieven zoals peer-to-peer universiteit, waarbij vrijwilligers curssussen opzetten die voor iedereen te volgen zijn. Maar ook zijn er initiatieven met open textbooks al dan niet met Printing On Demand.
Clark: “The real disruption: changing policy, licenses, data ownership
Talis heeft een semantic web tijdschrift genaamd 'nodalities'
Presentatie

Geen opmerkingen: