25 feb 2007

Beroep

In de nieuwe ' Informatieprofessional' staat een bericht over een artikel uit US News & World Report, waarin staat dat de toekomst aan de bibliothecaris is. Letterlijk staat er in het Amerikaanse artikel over het overzicht van de 25 beste carrières van 2007 " Even though anybody can do a Google search, for instance, librarians will be needed more and more to help us navigate all that digital information. "

En als je wat verder doorklikt dan staat er bij de profielbeschrijving van de bibliothecaris: " Forget about that image of librarian as a mousy bookworm. Librarians these days must be high-tech information sleuths, helping researchers plumb the oceans of information available in books and digital records. "

In de IP wordt vooral ook op het imago van de bibliothecaris ingegaan. "Bibliothecaris wordt je niet om populair te worden in de kroeg" met die woorden wordt een geinterviewde mediathecaris geciteerd. En er wordt gesproken over het stoffige en tuttige imago dat aan het beroep kleeft.

Helaas is dat ook een beetje veroorzaakt door ons - de bibliothecarissen- zelf. Bijvoorbeeld doordat we de beroepsaanduiding ' bibliothecaris' zo makkelijk hebben laten vallen, in plaats van telkens maar weer uit te leggen aan de buitenwereld dat wij meer ' high-tech information sleuths' zijn dan boekenwurmen. Maar wie noemt zich tegenwoordig nog ' bibliothecaris'? Ik niet en de meeste bibliothecarissen die ik ken ook niet. Is het dan vreemd dat anderen denken dat een bibliothecaris iemand is die boeken opruimt in de OB?

Geen opmerkingen: